SLU-nyhet

Biologisk bekämpning av skadegörare på tomat i Benin och Tanzania

Publicerad: 05 februari 2019

Det är inte helt lätt att odla tomater. Det finns många skadegörare som angriper plantorna, bland annat olika fjärilsarter. Miriam Karlsson kommer i ett nytt projekt undersöka vilka naturliga fiender som finns till fjärilsarter, t ex tomatmalen, Tuta absoluta, som är en invasiv skadegörare i många länder i Afrika. Förhoppningen är att de naturliga fienderna sedan kan användas för att bekämpa skadegörarna.

Tomatmalen – invasiv art i Afrika

Miriam Karlsson kommer att börja arbeta som forskare vid Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, den 16:e mars. Projektet kommer bland annat handla om tomatmal, en slags mal som framförallt angriper tomat. Genom att malen minerar tomatbladen minskar produktionen och plantan kan dö vid stora angrepp. Tomatmalen har sitt ursprung i Mellanamerika och har sedan spridit sig till stora delar av Sydamerika. Nu är den en invasiv art i stora delar av Afrika, södra Europa och Asien.

– Vi vill ge lantbrukare alternativ till kemiska bekämpningsmedel. Idag är tomatmalen resistent mot många kemiska medel. Det stora målet på lång sikt är att använda naturliga fiender till tomatmalen som bekämpning. Det vi kommer börja med här är att identifiera de viktigaste naturliga fienderna till tomatmalen och andra skademalar. Vi hoppas vill ta reda på vem som äter vad, dvs vilken predator som finns, och att hitta parasitoider som vi kan föröka och använda som biologiska bekämpningsmedel, säger Miriam.

Miriam disputerade 2011 på SLU i Alnarp om insektskommunikation. Sedan bar det av till Etiopien där hon forskade kring fruktflugor. Nu bor Miriam i Benin i västra Afrika där hon arbetat med fruktflugor och parasitoider vid IITA (International Institute of Tropical Agriculture), i samarbete med bl.a. University of Abomey-Calavi.

Informationsutbyte är viktigt

– Jag ser fram emot att jobba i Mattias Jonssons forskargrupp. Förutom att studera naturliga fiender är ett viktigt mål med projektet undervisning. Att studenter får ta del av den information som finns kring skadegörare, odling och forskningsmetoder är jätteviktigt, säger Miriam.

Hur kom det sig att Miriam valde att forska kring insekter och odling?

– Lantbruket är oerhört viktigt, alla på jorden måste ju äta. Det är viktigt att odlarna har bra alternativ till kemiska bekämpningsmedel och det finns odlingsmetoder som fungerar både för producenten och konsumenten.

Vad gör Miriam när hon inte forskar?

– I Benin gillar jag att springa, promenera på stranden och odla i trädgården, just nu är favoriten ruccola. I Sverige ska jag börja spela fiol igen. I Benin är det alldeles för fuktigt, så där har det inte gått, men nu så!

Fakta:

Miriam Karlsson har fått två forskningsbidrag för två olika projekt i ämnet. Det första projektet heter ”Clean tomato: Identification, selection and conservation of natural enemies with pest supression capacity focusing on the invasive tomato leafminer Tuta absoluta”. Där kommer finansieringen från Formas och är ett anslag för framtida forskningsledare. Det andra projektet heter ”Identifying, exploring and preserving diversity of beneficial arthropods for sustainable tomato production” och är ett anslag från VR.


Kontaktinformation

miriam.karlsson@slu.se