SLU-nyhet

Sök finansiering för utvecklingsforskning

Publicerad: 06 mars 2019

Idag 6 mars öppnar Vetenskapsrådet (VR) sina utlysningar inom utvecklingsforskning. Ansök om bidrag som ger möjligheten att bidra till fattigdomsminskning och hållbar utveckling i låginkomstländer. För att få lite inspiration ger vi dig en intevju med en SLU-forskare som beviljades medel under 2018.

Läs mer om utlysningarna och en intervju med Jonas Johansson Wensman som inbringade ett av anslagen från VR under 2018 på den engelska sidan.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

Sidansvarig: malin.planting@slu.se