SLU-nyhet

Norges Landsskogstaxering 100 år

Publicerad: 05 juni 2019

Landsskogstaxeringen motsvarar vår Riksskogstaxering och är i och med den tidiga starten 1919 världens äldsta. Sveriges Riksskogstaxering som startade 1923 är liksom Finlands några år yngre. Sverige, Norge och Finland var tidiga med landsomfattande inventeringar av skog och mark vilket var ett resultat av skogsnäringens stora betydelse för ländernas ekonomier. I Norge har som bekant en annan naturresurs kommit att väga betydligt tyngre i nationalräkenskaperna men Landsskogstaxeringen är likväl vid full vigör.

Mellan 19/5 och 23/5 gick en konferens av stapeln i Sundvolden några mil utanför Oslo med anledning av 100 års firandet. Från Heureka deltog Per-Erik Wikberg med en poster som visades under konferensen men även under sista dagens fältexkursion där de nordiska länderna hade varsin exkursionspunkt med presentationer och demonstrationer av det praktiska arbetet i fält.

Postern berättade om konsekvensanalyser i allmänhet och den senaste genomförda konsekvensanalysen SKA 15 i synnerhet. Sverige har en lång historia av återkommande konsekvensanalyser där den framtida utvecklingen av Sveriges skogar beräknats under olika scenarier. Gemensamt för de olika analyserna är att Riksskogstaxeringens data utgjort såväl utgångsläge för beräkningarna som underlag för de modeller som använts. Ett diagram med beräknade avverkningsnivåer från de olika konsekvensanalyserna visades samt ett antal diagram med tillväxt enligt olika scenarier från SKA15. Posterns innehåll rönte stort intresse bland konferensdeltagarna och särskilt under exkursionen där kopplingen till mätningarna i fält kunde visas på ett pedagogiskt sätt.


Kontaktinformation

Per-Erik Wikberg, Analytiker
Riksskogstaxeringen/SHa, SLU
Per-Erik.Wikberg@slu.se,
090-786 8303

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se