SLU-nyhet

Att arbeta utifrån skogsägaren

Publicerad: 30 november 2020
Carl Kling i en grönskande lövskog

Carl Kling, chef för investeringar och fastighetsutveckling på Skogssällskapet är ett av nytillskotten i styrgruppen för förvaltning av Heurekasystemet. Här delar han med sig av sitt arbete med skogsstrategier och vikten av att utgå från skogsägaren.

På Skogssällskapet arbetar Carl i en grupp om sju personer spridda över Sverige där de direkt och indirekt arbetar med analyser av skogsbruk i Heurekasystemets programvara PlanVis. Två i gruppen arbetar mer fokuserat med att se till att indata blir korrekt och på så sätt säkerställa att även analyserna blir bra. Att arbeta med ett komplext system som Heureka gör att det kan vara en utmaning att sortera bland all information som kan matas in och som analyserna sen genererar.

– Det gäller att arbeta utifrån skogsägaren, resonera kring målsättning, ranka de olika värden som är viktiga för skogsägaren och inte trilla i fällan att fråga för mycket utifrån Heurekas terminologi. Detsamma gäller när analyserna ska presenteras, fokusera på det som är viktigast för skogsägaren och inte visa varje detalj av den stora mängd data Heureka producerar, berättar Carl Kling. En kontakt med skogsägaren ska enligt Carl göra att skogsägaren får svar på sina frågor om allt från naturkatastrofer till framtida pension och kunna känna sig trygg i sina skogsbruksval.

- Dialogen med skogsägaren blir smidig tack vare Heureka, speciellt när det är flera skogsägare, alla kan få samma information enligt Carl

Underlätta vid köp av fastighet

En viktig del av arbetet för Carl och hans kollegor är att ta fram årliga budgetar, Heureka levererar i femårsperioder som de sedan bryter ned och översätter till årliga belopp, något som upplevs som viktigt för skogsägaren. Ett längre perspektiv även det användbart särskilt inför inköp av fastighet. Gruppen arbetar med att leverera skogsprognos, simuleringar baserade på fastighetens potential på lång sikt, något som ger mer på fötterna när det är dags för besöket på banken.

Skog och ekonomi hand i hand

Intresset av att arbeta med personer och företag som vill investera och aktivt utveckla sin skog kom tidigt under utbildningen till jägmästare.

- Jag fann att ekonomi och jägmästarutbildningar kompletterade varandra på ett bra sätt och att det var värdefullt att både kunna både det skogliga och hur det påverkar investering och balansräkningar. Att tala båda språken, förklarar Carl. Han kompletterade därför sin jägmästarutbildning med en magister i företagsekonomi och kan därför titulera sig både jägmästare och civilekonom.

Före jobbet på Skogssällskapet hade Carl endast sparsam kontakt med Heurekasystemet som mottagare av analyser och en grundkurs i BeståndsVis under utbildningen. Men mötet med Jonas Jacobsson, som arbetat med en föregångare till Heureka, Indelningspaketet, väckte nyfikenhet.

- Jonas inställning, att inte bara tänka linjärt utan optimerande gjorde att jag vill fördjupa mig, berättar Carl. Vi passade på att fråga Carl om tips för användare som förutom tidigare nämnt, att vara noga med indata, så rekommenderar han att i Heureka spara mallar som representerar olika delar av landet. Därmed behöver man inte börja på noll utan det finns färdiga inställningar för exempelvis Götaland inklusive prislistor. Han tycker även att det är värt att lära sig systemet genom att gå igenom alla inställningar och att räcka ut en hand och fråga om man kör fast. De lär sig mycket av varandra inom gruppen och gör även manualer för att underlätta om nya personer ska börja eller om någon annan ska ta över heller hjälpa till.

Önskemål på framtiden

Carl ser gärna att Heurekasystemet har ett större fokus på skogsägares behov och att systemutvecklarna inte faller för frestelsen att införa fler komponenter utan hellre förenkla. Däremot önskas mer tillväxtfunktioner för andra trädslag och standardscenarior anpassat efter klimatfrågor.  

Fakta:

Ny i ledamot i styrgruppen för Heurekasystemets förvaltning och representerar där Skogssällskapet. Styrgruppen består av ledamöter från sex av de sammanlagt 13 parter, som ingår i en överenskommelse om samverkan för finansiering av Heurekasystemets förvaltning. SLU Skogliga Hållbarhetsanalyser (SHa) ansvarar för och är operativ utförare av förvaltning och vidareutveckling.

Prenumerera på våra nyheter

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se