Hoppa till huvudinnehåll

SPARC

Skog, klimat, mångfald, människa, samexistens och lösningar. Ett forskningsprojekt med målet att hjälpa aktörer anpassa skogsrelaterade beslut efter klimatförändringar utan att äventyra andra viktiga skogliga ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.

Porträtt av projektledaren

I Skogsstyrelsens tidning Skogseko 1-38, 2023 går det att läsa ett porträtt av SPARC:s projektledare tillika Professor i skoglig planering Karin Öhman. – Jag har alltid drivits av tanken att det måste gå att kombinera ett skogsbruk, med syfte att producera råvara för industrin, med ett ansvarsfullt och hänsynstagande skogsbruk, som bevarar och utvecklar skogens övriga värden. Däri ingår biologisk mångfald och skogen som arena för exempelvis rekreation, jakt, bärplockning och renbete.

Tysta samtal kan skvallra om hur skogen kommer klara klimatförändringar

I skogen pågår ständigt tysta konversationer mellan mark och träd om vad träden önskar och vad marken kan ge. Dessa samtal om markens resurser kan berätta hur skogen kommer att hantera framtida klimat. Inom SPARC projektet pågår ett arbete med att koppla samman en modell som tittar på vad som sker i marken med Heurekasystemets möjlighet att skriva fram skog.

Foto på Salim Belyazid från intervjun

Intervju med projektledaren Karin Öhman

Följ med på en skidtur där skogens möjligheter beskrivs och Karin närmare beskriver hur projektet tänkt svara på en hel del svåra frågor om klimatförändringar, konflikter och möjliga samarbeten när det kommer till skogliga ekosystemtjänster.

Porträttfoto av Karin Öhman i ett skidspår
Publicerad: 17 mars 2023 - Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se

Lunds_universitet_C2r_RGB.png

SU_logotyp_Staende.png

Logo_3_SÃ_DERTÃ_RNS HÃ_GSKOLA_cmyk.png

Loading…