SLU-nyhet

Tvärvetenskaplig satsning på diabetesforskning

Publicerad: 09 december 2020

Diabetes är ett globalt folkhälsoproblem. Nu inrättar Uppsala universitet i samarbete med SLU ett tvärvetenskapligt forskningscentrum, Uppsala diabetescentrum, för att ta sig an sjukdomen utifrån olika infallsvinklar och för att söka nya sätt att förebygga och behandla diabetes.

Antalet diabetessjuka i världen beräknas öka till över 600 miljoner år 2045. Sjukdomen påverkar både människors och djurs livskvalitet, kan leda till allvarliga följdsjukdomar och tidig död. Diabetes står för stora sjukvårds- och samhällskostnader.

Människor delar livsutrymme och livsstil med sina sällskapsdjur på ett sätt som gör att de diabetestyper som drabbar människor också återfinns i liknande form hos katt och hund, och även häst. Men tack vare det kan den veterinärmedicinska forskningen också göra upptäckter som förbättrar behandling, hälsa och livskvalitet för både djur och människor med diabetes.

– Övervikt och insulinresistens ökar hos både människor och djur, och kan leda till olika följdsjukdomar. Forskning om insulinresistens hos våra sällskapsdjur kan fungera som viktiga modeller för diabetes hos människa, samtidigt som vi får kunskap för att förebygga och behandla insulinresistens och diabetes hos djuren, säger Johan Bröjer, universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.

– På fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap är vi stolta att vara med och starta Uppsala diabetescentrum som samlar tvärvetenskaplig kompetens från medicinska och veterinärmedicinska discipliner, från samhällsvetenskap och humaniora. Det kommer att ge ny kunskap och synergieffekter till nytta för människor och djur. Vi föreställer oss att diabetescentrum kan växa till ett internationellt ledande kompetensforum för diabetesforskningen, säger dekan Rauni Niskanen.

Uppsala diabetescentrum startar sin verksamhet i januari 2021. I styrelsen kommer representanter både för Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet att finnas.


Kontaktinformation