SLU-nyhet

Forskning om andningsproblem hos hundar får miljonstöd från Svenska Djurskyddsföreningen

Publicerad: 17 december 2021
Trubbnosig hund

Svenska Djurskyddsföreningen donerar 2,8 miljoner kronor till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till stöd för forskning om andningsproblem hos hundar med kortnosig huvudform, ett problem som ökar i takt med vissa rasers popularitet.

Det ökande intresset för att köpa hund under de senaste två åren när många har arbetat hemifrån på grund av Corona-pandemin, syns tydligt i Jordbruksverkets statistik över antalet nyregistrerade hundar i Sverige. Några av de raser som blivit alltmer folkkära är kortnosiga hundar, varav fransk bulldogg är en av de som toppar försäljningsstatistiken. Rasen anses charmig och rolig utan krav på så mycket motion. Nackdelen är att de kan drabbas av andningssvårigheter.

BOAS

Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome, BOAS, är ett samlingsnamn för olika tillstånd som ger andningsproblem hos hundar som har en kortnosig huvudform. Tillståndet förekommer oftast hos just fransk bulldog men även engelsk bulldog drabbas, liksom mopsar. Drabbade hundar har en förträngning i andningsvägarna som medför att de har svårt att leva ett normalt hundliv. Många hundar behöver genomgå operativ behandling för att kunna andas normalt och för hårt drabbade hundar kan det bli livshotande.

Donation från Svenska Djurskyddsföreningen

Nu donerar Svenska Djurskyddsföreningen 2,8 miljoner kronor till forskning på SLU kring BOAS på hund. Donationen kommer att möjliggöra en fortsättning på ett forskningsprojekt där målet är att förbättra diagnostik och behandling av hundar påverkade av BOAS.

Eva Skiöldebrand, professor på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid SLU är mycket tacksam för det generösa stödet från Svenska Djurskyddsföreningen:

Donationen gör det möjligt för Maria Dimopoulous, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper att tillsammans med den övriga BOAS-forskningsgruppen ta ett ordentligt grepp kring den här forskningsfrågan, som är så viktig för de kortnosiga hundrasernas välfärd.

Lillemor Wodmar, ordförande i Svenska Djurskyddsföreningen förklarar varför de valt att stödja just forskning på BOAS:

– Välbefinnandet hos våra fyrbenta familjemedlemmar är central. Dessa charmfulla sällskapsdjur drabbas inte sällan av nedsatt andningsfunktion med lidande som följd. Forskningen hos SLU är ytterst angelägen för att komma till rätt med hur BOAS bäst kan behandlas, minskas och förhoppningsvis även botas framöver.

Fakta:

BOAS-gruppen är ett samarbete mellan forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap och institutionen för husdjursgenetik. Gruppen leds av professor Eva Skiöldebrand.


Kontaktinformation

Maria Dimopoulou, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
Maria.dimopoulou@slu.se, 018- 67 26 80

Eva Skiöldebrand, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
Eva.skioldebrand@slu.se, 018-67 21 72

Lillemor Wodmar, ordförande för Svenska Djurskyddsföreningen
info@djurskydd.org, 08-783 03 68

Åsa Formo, fundraiser vid SLU
Asa.formo@slu.se, 018-67 25 70