SLU-nyhet

Två Wallenberg-forskare till SLU

Publicerad: 02 december 2021
Foto på Derek Lundberg till vänster och Simon Stael till höger

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter med 27 nya Wallenberg Academy Fellows. I kategorin naturvetenskap kommer SLU att ta emot dr Derek Lundberg från Max Planck-Institutet för utvecklingsbiologi i Tyskland och dr Simon Stael från VIB-UGent Center for Plant Systems Biology i Belgien.

Anslaget från KAW omfattar forskning inom naturvetenskap, medicin, teknik, humaniora och samhällsvetenskap och variationen bland forskningsfrågorna är stor. Med hjälp av det femåriga anslaget kommer de unga forskarna i årets satsning att forska om allt från hur olika partiklar i atmosfären påverkar klimatet till Bibelns roll för utvecklingen av ett sekulärt Europa.

Derek Lundberg, som kommer från Max Planck-institutet för utvecklingsbiologi, Tübingen, Tyskland, kommer att ha SLU:s institution för växtbiologi i Uppsala som värd. Han kommer att studera samspelet mellan bakterier och växter i syfte att hitta bakterier som kan öka skördarna och minska behovet av miljöskadliga kemikalier i jordbruket. För att bättre förstå hur bakterier och växter samverkar ska Derek Lundberg kartlägga en grupp bakterier kallad Sphingomonas, som trivs i löv, rötter och frön. Främst kommer han att studera samspelet mellan Sphingomonas och korn, en av våra viktigaste grödor, samt poppel, en nyckelspelare i produktionen av fiber- och biomassa.

Läs mer: https://kaw.wallenberg.org/derek-lundberg

Simon Stael, som kommer från VIB-UGent Center for Plant Systems Biology i Belgien, kommer att ha SLU:s institution för molekylära vetenskaper i Uppsala som värd. Hans forskning ska handla om läkningsprocessen hos träd och andra växter som har utsätts för en fysisk skada. Simon Stael har nyligen visat att proteaser, enzymer som klyver sönder proteiner, aktiveras när växten backtrav blir skadad. För att bättre förstå hur växter överlever under tuffa förhållanden ska han nu undersöka om fler växter, bland annat vete, gran och mossa, har proteaser som aktiveras när de utsätts för skada. Det långsiktiga målet är att bättre förstå hur växter fungerar, för ett hållbarare jord- och skogsbruk.

Läs mer: https://kaw.wallenberg.org/simon-stael

Programmet Wallenberg Academy Fellows inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

”Årets utlysning är den åttonde. Stiftelsen har i och med det finansierat 230 Fellows och av dessa är 46 procent kvinnor. Alla ansökningar sker i konkurrens och utvärderingsprocessen tar bara hänsyn till de vetenskapliga meriterna”, konstaterar Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i ett pressmeddelande från stiftelsen.

”Wallenberg Academy Fellows är en kraftfull satsning för att förnya svensk forskning. Den ger yngre forskare utomordentliga möjligheter att etablera sig och bygga upp sina forskargrupper”, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien, i samma pressmeddelande.

Anslaget uppgår till mellan 5 och 15 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut har forskarna möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering.

Länk till pressmeddelande från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

https://kaw.wallenberg.org/press/mer-halften-kvinnor-nar-27-nya-wallenberg-academy-fellows-utses


Kontaktinformation