SLU-nyhet

Uppskattad exkursion i Floda

Publicerad: 31 augusti 2021
Mikolaj Lula

Västra Sveriges Skogsvårdsförbund är en av finansiärerna bakom FRAS-programmets första period. Den 27 augusti 2021 hade förbundet bjudit in till exkursion på Skogssällskapets marker i Floda, strax öster om Göteborg. Syftet var att lyssna av och diskutera den forskning som FRAS-programmet hittills har bidragit med.

Diskussionerna blev livliga kring de sex olika stationer som hade satts upp för presentationerna. Med hänsyn till pandemin delades alla in i smågrupper så att smittorisken minimerades.

Grace Jones från Linnéuniversitetet slog ett slag för björken som produktionsträd. Hennes forskning fokuserar dels på genetikens påverkan på virkeskvaliteten hos vårt- och glasbjörk, dels på hur virkesegenskaper påverkas när gran och björk blandas. På denna station fick åhörarna se en uppskattad demonstration av Fakopp, ett verktyg som mäter hur ljudvågor färdas genom veden. Mätresultatet ger ett indirekt mått på vedens styvhet, och i kombination med densitet kan det användas för att skatta den så kallade elasticitetsmodulen.

Läs mer om exkursionen.


Kontaktinformation