SLU-nyhet

Ny finansiering för vattenforskning

Publicerad: 28 november 2022

Under hösten 2022 har institutionen för vatten och miljö, SLU, kunnat glädja sig åt flera forskningsbidrag och kan öka vår kunskap om vatten ur flera perspektiv. Den nya forskningen kommer lära oss mer om mikrobiologi, växthusgaser, brunifiering, metanomsättning, lakvatten, dricksvatten och ekosystem.

Sex av projekten finansieras av det statliga forskningsrådet Formas, och ett etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. Det senare är tilldelat Fernando Puente-Sánchez i kategorin Naturvetenskap för att studera vad som begränsar den globala spridningen av sötvattnens bakterier och arkéer.

Anna-Karin Dahlberg har fått medel från Formas utlysning ”årliga öppna” för forskare tidigt i karriären. Hon ska studera bildning av växthusgaser i svenska fiberbankar fungerar i kombination av växthusgasmätningar och mikrobiell analys för förbättrad bedömning (FIB-GHG).

Kevin Bishop har fått medel från Formas ”årliga öppna” för forskningsprojekt och ska förbättra evidensbasen för förståelsen och hantering av ytvattenbrunifiering. Även Stefan Bertilsson har blivit tilldelat medel inom samma utlysning för att studera hur metanomsättningen i sjöar påverkas av minskande svaveldeposition.

Oksana Golvoko ska kartlägga nya miljöföroreningar inklusive mikroplaster i lakvatten från deponier, deras påverkan på ekosystemet samt utveckling av hållbara reningstekniker. Detta är nu möjligt genom finansiering av Formas, genom utlysningen hållbar vattenresurshantering. Inom samma utlysning har Lutz Ahrens fått medel för att studera hållbara innovativa lösningar för behandling av dricksvatten för storskalig vattenförsörjning och återanvändning av processvatten (SIDWater). Även Martyn Futter har fått medel inom hållbar vattenresurshantering för ett projekt med titeln ”PUDDLE JUMP: För att förbättra länken mellan uppströms-nedströms i den akvatiska miljön – förvaltning i samsyn”.

Anna Székely har fortsatt finansiering av Swedish Environmental Epidemology Center, för hälsorelaterad forskning och övervakning med målet att förbättra beredskap inför pandemier. Finansieringen sker genom SciLifeLab.

Dessutom har vår gästprofessor Irena Creed beviljats finansiering i Kanada och är med och leder ett projekt som heter "Våtmarker som naturbaserade klimatförändringslösningar: Kvantifiering av kolavskiljningspotential samtidigt som man bygger en starkare grön ekonomi". Pengarna kommer från "Government of Canada Climate Action and Awareness Fund" och är en fin kombination med vårt pågående våtmarksarbete.

Vi ser fram emot att få jobba med de här frågorna och att se resultaten av arbetet.