SLU-nyhet

”För vissa mål tog vi några steg framåt, men för vissa gick det snarast åt fel håll.”

Publicerad: 12 december 2022
En person sitter vid ett förhandlingsbord. Foto.

CBM:s föreståndare Torbjörn Ebenhard skriver direkt från FN-konferensen om biologisk mångfald COP-15 i Montreal.

I förhandlingarna i Montreal deltar Torbjörn Ebenhard, föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald. Han tillhör den svenska förhandlingsdelegationen och är utlånad till EU:s ordförandeland Tjeckien, som förhandlare för EU. Han är även utnämnd till huvudförfattare och förhandlare för mål A, targets 1-8 i det nya ramverket för biologisk mångfald. 

Läs Torbjörns egna reflektioner om förhandlingarna och allt runtomkring i COP15-bloggen.

I sitt första inlägg skriver han om hur det gått med det sista förberedande mötet före själva partsmötet, om invigningsceremonin och om inledningen på själva konferensen. En sak är säker: det kommer att bli långa arbetsdagar! (Och därför kommer bloggen att uppdateras mycket sporadiskt).


Kontaktinformation