SLU-nyhet

Nytt globalt ledarskapsprogram ska bidra till hållbar utveckling

Publicerad: 07 december 2022
Trädtoppar formade som en världskarta

SLU har tillsammans med bland annat Uppsala universitet, fått i uppdrag att genomföra ett nytt globalt ledarskapsprogram, Leadership for Transformative Change, inom hållbar utveckling. De närmsta två åren ska 60 ledare från hela världen erbjudas en plats i programmet som öppnar för ansökan inom kort.

Ledarskapsprogrammet tas fram av ett konsortium som leds av Uppsala universitet. Utöver SLU och Uppsala Universitet består konsortiet av Karolinska Institutet, World Wide Fund for Nature (WWF), SALAR International samt Business Sweden. Vid SLU samordnas programmet av SLU Global.

Skräddarsytt och samskapande

– Det här är ett spännande program där vi kommer skräddarsy innehållet efter deltagarnas behov och de specifika samhällsomställningar och utmaningar de ställs inför. Vi ser fram emot att bidra till den processen och även själva lära på vägen, säger Sara Gräslund, enhetschef på SLU Global.

– Att arbeta med förändring av ett samhälle är mycket komplext. Det behövs samverkan och samskapande mellan många olika aktörer som inte har makt över varandra. Att vara en drivande aktör i samhällsförändring mot ett hållbarare samhälle är sällan enkelt. Därför erbjuder det här programmet en plattform där erfarenheter kan utbytas och klokskap kan byggas gemensamt över nations- och sektorsgränser, säger Klas Palm, som är forskare vid Uppsala universitet och programdirektör för Leadership for Transformative Change.

Ledarskapsprogrammet kommer att vara öppet för deltagare från alla samhällssektorer i låg-, medel- och höginkomstländer. Innehållet utformas i samarbete med deltagarna och målet är att bidra till transformativ samhällsutveckling i deltagarnas länder.

– Eftersom samhällsförändringar kräver samverkan så är tanken att minst två personer från samma organisation ska delta i programmet, och att även deltagarnas organisationer ska involveras i programmet, säger Sara Gräslund.

Startar under kommande år

SLU arbetar nu, tillsammans med övriga i konsortiet, med att sprida kännedomen om att den här utbildningsinsatsen finns. En viktig kontakt är de svenska ambassaderna i de länder där Sverige bedriver bistånd, för att de i sin tur ska kunna kommunicera erbjudandet vidare i sina nätverk.

Ansökan till den första omgången av ledarskapsprogrammet öppnar inom kort, med plats för 20 ledare från hela världen. Programmet planeras att starta under kommande år och omfattar 12 månader på deltid.

Stor del av utbildningen sker på distans, men alla deltagare kommer också att samlas för två fysiska möten, varav ett i Sverige. Programmet kommer att vara gratis för deltagarna.

Fakta:

Leadership for Transformative Change

  • Ledarskapsprogrammet öppnar sin första deltagarutlysning inom kort och ytterligare två utlysningar planeras fram till 2025. Programmet riktar sig till individer i ledande ställning inom offentlig sektor, akademi, näringsliv eller civilsamhället med potential att bidra till hållbar samhällsomställning och kan även omfatta deltagare från Sverige med globala perspektiv.
  • Programmet är ett sätt att engagera fler samhällsaktörer i arbetet för att uppnå de globala målen - Agenda 2030. Bredden av samarbetsländer möjliggörs av att programmet samfinansieras av de tre myndigheterna.
  • Sida, Svenska institutet och Vinnova är finansiärer och uppdragsgivare för programmet.