SLU-nyhet

De flesta granbarkborrarna överlever vinteravverkning av dödade träd

Publicerad: 15 mars 2022
Granbarkborre i närbild.

Avverkning under sommaren är en effektiv metod för bekämpning av granbarkborre. Däremot har effekten av avverkning på vintern varit oklar. SLU och SkogForsk visar nu att de flesta granbarkborrarna överlever vinteravverkning samtidigt som vissa av granbarkborrens fiender missgynnas.

Avverkning, och transport ut ur skogen, av angripna träd är den enda bekämpningsmetod mot granbarkborre som praktiseras i stor skala. Metoden är effektiv om den sker på sommaren när granbarkborrarna fortfarande är larver eftersom de inte kan överleva i avskalad bark. I praktiken sker dock de flesta avverkningarna under hösten/vintern. Det beror både på att det är svårt att upptäcka angripna träd i tid och att avverkningsresurserna är begränsade. I en ny studie har forskare från SLU och SkogForsk studerat hur effektiv metoden är vid vinteravverkning.

De uppskattade  hur stor andel av granbarkborrarna som överlever till våren på en plats där träden antingen avverkas eller får stå kvar.

- Vi använde data på  hur mycket av barken på angripna träd som skalas av vid avverkning med skördare, överlevnaden av granbarkborrar och deras fiender i avskalad bark fram till våren, hur stor andel av granbarkborrarna som övervintrar i barken och den naturliga vinterdödligheten i träd som får stå kvar, säger Martin Schroeder, professor på SLU.

Variation i väder och granbarkborrarnas övervintring

Resultaten visar att ca två tredjedelar av barken skalas av vid plusgrader medan det vid minusgrader, när barken är fastfrusen, minskade till ca en tredjedel. Överlevnaden av granbarkborrar och deras fiender var hög både i avskalad bark och i träd som fick stå kvar. Andelen granbarkborrar som övervintrar i barken, istället för i marken, varierade mycket mellan enskilda träd och bestånd.  

Störst minskning av antalet granbarkborrar får man när:

  • Det finns mycket bark kvar på träden innan avverkning
  • Många barkborrar övervintrar i barken.
  • Avverkningen sker när barken är fastfrusen.

Då kan antalet granbarkborrar minskas med uppemot 40 procent jämfört med om man låter träden stå kvar. Men oftast är minskningen betydligt mindre. När få barkborrar övervintrar i barken och avverkningen sker vid plusgrader kan minskningen vara lägre än 15  procent även när mycket bark finns kvar.  

Granbarkborrens fiender

Studien visar också att en av de viktigaste fienderna till granbarkborren, rovlevande styltflugor, drabbas hårdare av vinteravverkning än granbarkborren. Det beror på att styltflugor alltid övervintrar i barken till skillnad från granbarkborren som också kan övervintra i marken. Störst blir skillnaden när andelen övervintrande granbarkborrar i träden är låg och andelen av barken som följer med de avverkade träden ut ur skogen hög.

-Det är svårt att bedöma hur stor betydelse det har för granbarkborrens populationsutveckling att en del av deras fiender förs ut från skogen, säger Martin Schroeder.Rapportförfattare är Jan Weslien och Petter Öhrn (Skogforsk) samt Martin Schroeder (SLU).

Studien är finansierad av Stiftelsen Skogssällskapet, Skogsstyrelsen, EU genom Jordbruksverket och Skogsskadecenter vid SLU.

Kontakt

Jan Weslien, 070-6985929, jan.weslien@skogforsk.se

Martin Schroeder, 076-7924510, martin.schroeder@slu.se 

Rapport

Läs mer och ta del av hela rapporten på Skogforsks hemsida Fördjupning och rapport.


Kontaktinformation