SLU-nyhet

Kimmo Rumpunen ny ledamot i Epoks rådgivande grupp

Publicerad: 20 juni 2022
Porträttbild av Kimmo framför ett äppelträd fullt av röda äpplen.

Kimmo Rumpunen, forskare och växtförädlare vid Institutionen för växtförädling är ny ledamot i Epoks rådgivande grupp, som representant för Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV). Gruppens uppgift är att yttra sig över budget, ramprogram och verksamhetsplan för Epok samt bidra till att utveckling och förvaltning av verksamheten vid Epok sker i enlighet med dess instruktion.

Kimmo har under sitt yrkesliv som hortonom, växtförädlare och forskare ur ett holistiskt perspektiv arbetat med sortframställning av frukter och bär i syfte att utveckla bästa möjliga växtmaterial för framtidens odlare, särskilt ekologisk odling.

Framgångsrik ekologisk odling kräver tillgång till sorter som är utvalda i ekologiska odlingssystem vilket varit utgångspunkten för allt mitt långsiktiga arbete med växtförädling av rosenkvitten, rabarber, svarta vinbär och havtorn, vilket nu resulterat i flera sorter på marknaden och mer material på gång, säger Kimmo.

Ända sedan SLU Partnerskap Alnarp startade har Kimmo varit SLU-representant i ämnesgrupp Trädgård och han har lång erfarenhet av samverkan med företag och akademi också i andra sammanhang.

Jag har under åren haft många FoU-projekt kring ekologisk odling, för närvarande driver jag ett projekt kring svarta vinbär med finansiering från Jordbruksverket. Under senare år har jag etablerat ett nära samarbete med ekologiska äppelodlare (framtidensfrukt.se) och då jobbat med faktabaserad information och support kring både odling och vidareförädling av främst äppelbaserade produkter för att stötta ekologisk odling av frukt.

Kimmo ersätter Fredrik Fernqvist som varit representerat LTV i gruppen de senaste åren. Övriga ledamöter är Helena Aronsson som representerar Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) och Anna Wallenbeck från Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH).