SLU-nyhet

Forskning om utsläpp av växthusgaser under vattenytan vid pappers- och massabruk

Publicerad: 19 januari 2023
Porträttbild av Anna-Karin Dahlberg. Foto.

Tidningen Extrakt har publicerat en artikel som uppmärksammar forskning om de utsläpp av växthusgaser som sker under vattenytan vid pappers- och massabruk, i de så kallade fiberbankarna. Anna-Karin Dahlberg, forskare på institutionen för vatten och miljö, SLU är intervjuad i artikeln.

Eftersom Anna-Karin forskar på fiberbankar, tog Formas tidning Extrakt kontakt med henne för att få reda på mer. Just nu är hon involverad i en studie som undersöker om gasproduktionen av metan är kopplad till fiberbankens mikroorganismer, hur gasproduktionen skiljer sig inom en fiberbank och mellan olika fiberbankar. Till tidningen säger Anna-Karin bland annat:

– Vissa fiberbankar består mestadels av fibrer från pappersmassa, som är nästan bomullslik i sin textur, medan andra fiberbankar består mer av träflis och större träbitar som kanske kan vara svårare för mikroorganismerna att bryta ner.

Artikeln har titeln ”Fiberbankar kan orsaka stora växthusgasutsläpp” och finns tillgänglig på svenska på Extrakts hemsida.