Prenumerera på Urban Updates

Senast ändrad: 19 februari 2021

Håll dig uppdaterad om kommande seminarier, utlysningar och projekt inom hållbar stadsutveckling vid SLU genom att anmäla dig till SLU Urban Futures digitala nyhetsbrev 'Urban Updates'. Brevet ges ut ungefär en gång per kvartal och innehåller information på såväl svenska som engelska. Anmäl dig via knappen nedan.


Kontaktinformation

SLU Urban Futures
urbanfutures@slu.se

SLU Alnarp
SLU Urban Futures
Enheten för samverkan och utveckling
Box 190
234 22 Lomma

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se