SLU-nyhet

2023 firar varumärket Grönt kulturarv® tio år

Publicerad: 30 mars 2023

I tio år har varumärket Grönt Kulturarv® fyllt landets trädgårdar med arveväxter. Ur vår rika trädgårdshistoria har doftande rosor, syrener, tulpaner och perenner, älskade pelargoner och ståtliga parklindar fått nytt liv.

Köksväxter, frukt och bär som en gång varit ovärderliga för vår självhushållning kan nu odlas och nyttjas på nytt. Bästa sättet att bevara vårt gröna kulturarv är att odla det!

Under varumärket Grönt kulturarv® säljs sorter som har spårats upp vid Poms inventeringar och valts ut att bevaras i Nationella genbanken eller som frö hos NordGen. Varumärket togs fram tillsammans med Elitplantstationen, E-planta ekonomisk förening och LRF Trädgård.

I dag finns drygt 150 sorter i handeln och nya sorter har lanserats varje år sedan 2013 då de första sorterna kom ut på marknaden. Sortimentet består av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 beroende på växtslag och med en väl dokumenterad historia. Vissa kan vara svåra att hitta i handeln medan andra fått en självklar plats i sortimentet. Genom varumärket kommer fler gamla odlingsvärda sorter få en chans att på nytt komma i odling i framtiden.

Fakta:

Om Programmet för odlad mångfald (Pom)

Pom arbetar med att långsiktigt bevara och nyttja mångfalden bland landets odlade kulturväxter. De insamlade trädgårdsväxterna har en lång odlingstradition och en intressant kultur- och trädgårdshistoria.

Genom Grönt Kulturarv® ges alla trädgårdsintresserade möjlighet att odla detta unika växtmaterial.


Kontaktinformation

Har du frågor om Grönt Kulturarv®, kontakta: pom@slu.se

Besök gärna vår hemsida.

Följ Nationella genbankens arbete med Grönt Kulturarv® på Instagram: @nationellagenbanken