SLU-nyhet

FAQ om nedläggning av fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby

Publicerad: 05 september 2023

Fiskeriförsökstationen i Älvkarleby förbereds just nu inför en nedläggning. Bakgrunden till stängningsbeslutet är att den finansiering som funnits från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har upphört. Här nedan hittar du frågor och svar om nedläggningen

Vad är det som händer med fiskodlingen i Älvkarleby? 
Verksamheten förbereds just nu inför en nedläggning eftersom den finansiering som funnits från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har upphört. Detta har utgjort den största delen av stationens finansiering och är nödvändig för att verksamheten skall kunna bedrivas.

Bakgrunden är att staten har i överenskommelse med kraftbolagen tagit på sig att odla och sätta ut fisk i nedre Dalälvsområdet. Ansvaret för genomförandet gick till HaV i samband med att Fiskeriverket lades ner 2011 och SLU har sedan dess haft uppdraget att bedriva fiskodlingen med finansiering från HaV.  
 
Sen en tid tillbaka har HaV meddelat SLU att finansieringen till fiskodlingen kommer att upphöra. SLU bedriver uppdragsverksamhet med principen om full kostnadstäckning och har därför förvarnat HaV och Regeringskansliet om att odlingsverksamheten inte kan fortsätta om inte fullständig finansiering finns.   
 
Varför har den här situationen uppstått? 
Den fond som tidigare har finansierat uppdraget från HaV är på väg att ta slut.
 
Vilken sorts verksamhet bedrivs på anläggningen idag?
Den huvudsakliga verksamheten är avel och uppfödning av lax och havsöring. Anläggningen producerar årligen cirka 130 000 fiskar för utsättning och levererar cirka 260 000 befruktad rom till Vattenfall och Fortums fiskodlingar. Vid stationen finns även forskningsfaciliteter som nyttjas av SLU och andra, bl.a. ett strömakvarium och en konstgjord bäck. Där utförs också uppdragsutbildning i fiskmärkning och i elfiske.
 
Vad blir konsekvenserna om SLU:s utsättning av fisk upphör i området? 
SLU:s experter bedömer att avvecklingen av fiskodlingen kommer att medföra ökade risker för negativa konsekvenser för lax- och öringsbestånden i Dalälven. Eftersom bestånden är älvsegna kan utebliven odling och utsättning, även påverka mångfalden hos arterna i Östersjön. 
 
Det långsiktiga målet är att laxen och öringen ska kunna vandra fritt till sina naturliga lekplatser i Dalälven. Men eftersom detta idag inte är möjligt och fria vandringsvägar förväntas finnas på plats som tidigast om 10 år, behövs en kompensationsodling för att bevara de unika bestånden av lax och öring i Dalälven.
 
Vad kommer att hända med berörd personal? 
SLU har en dialog med personalen och arbetar på hitta lösningar för de anställda. 
 
Vad gör SLU nu?
SLU har en dialog med regeringskansliet, HaV, berörda länsstyrelser och kraftbolagen i Dalälven om den uppkomna situationen och dess konsekvenser.
 
När stängs verksamheten?
Verksamheten kommer att successivt avvecklas för att läggas ner sommaren 2025.

Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22