SLU-nyhet

Startbidrag från Europeiska forskningsrådet till mikrobiolog från SLU

Publicerad: 06 september 2023
Foto på Maliheh Mehrshad

En forskare i mikrobiell ekologi vid SLU har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Maliheh Mehrshad kommer att använda anslaget för att förbättra vår förståelse för evolutionen hos virus som infekterar bakterier. ERC:s startbidrag är värda i genomsnitt 1,5 miljoner euro.

Maliheh Mehrshads forskning är inriktad på interaktioner mellan virus och de bakterier som de infekterar, mer specifikt så kallade multiparasitiska interaktioner där flera fager (virus som infekterar bakterier) infekterar en enda värdorganism. Globalt sett är virus väldigt talrika och uppvisar en stor mångfald samtidigt som de har stor betydelse för deras värdars ekologi och utveckling. Fager är beroende av sina värdar för replikering, en koppling som har definierat båda parters evolutionära utveckling under miljontals år.

Ett flertal vetenskapliga arbeten från senare år tyder på att förutsättningarna för evolution hos fager kan vara särskilt goda just när flera fager samtidigt infekterar en bakterie. Maliheh Mehrshads studier har varit en viktig del i detta.

– Vi vet väldigt lite om hur vanligt det är med parallella faginfektioner i naturliga miljöer. Det betyder att vi inte har en aning om hur omfattande detta kryptiska genflöde är och hur betydelsefullt det är för fagernas evolution. Genom mitt ERC-startbidrag kommer jag och mitt team att få en unik möjlighet att utveckla nya sätt att dechiffrera de grundläggande mekanismer som styr fagers evolutionära dynamik, förklarar Maliheh Mehrshad.

Fager är förenklat en typ av mobila genetiska element som bidrar till det naturliga genflöde vi ser i naturen. De bidrar exempelvis till att antibiotikaresistenta gener sprids mellan olika bakterier. Den här forskningen kommer att öka vår förståelse för sådana naturliga genflöden och vad som styr dessa processer.

Maliheh Mehrshad är docent och forskare vid SLU:s institution för vatten och miljö i Uppsala. Hon doktorerade 2016 vid University of Tehran efter metagenomiska studier av det mikrobiella samhället i Kaspiska havet. Senare gjorde hon postdoktorala studier vid Biology Centre CAS i Tjeckien, och därefter vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet. Hon började vid SLU i september 2020.

Europeiska forskningsrådets startbidrag delas ut till Europas mest lovande forskare i början av karriären. De vinnande forskarna och deras projekt rankas genom oberoende granskning och i hård konkurrens. I år har 2696 forskare konkurrerat om startbidraget, varav 15 procent beviljades. 19 av forskarna kommer från svenska universitet.

Forskningsbidraget hjälper forskare att bygga upp en forskargrupp, bedriva excellent forskning och etablera sig som forskningsledare i Europa. Det är femte gången SLU-forskare beviljas startbidrag från ERC.

Pressmeddelande från ERC

https://erc.europa.eu/news-events/news/erc-2023-starting-grants-results

Kontaktuppgifter

Maliheh Mehrshad, forskare
Institutionen för vatten och miljö; Avdelningen för mikrobiell ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
maliheh.mehrshad@slu.se

Mer om hennes forskning:
https://www.slu.se/en/ew-cv/maliheh-mehrshad/
https://www.slu.se/ew-nyheter/2021/9/sa-overlever-mikrober-i-urbergets-djupa-extremt-naringsfattiga-grundvatten/


Kontaktinformation