SLU-nyhet

Mistra Food Futures får ytterligare 64 miljoner för att göra Sveriges livsmedelssystem mer hållbart och resilient

Publicerad: 27 mars 2024

Forskningsprogrammet Mistra Food Futures startade i augusti 2020 med den övergripande visionen att skapa en vetenskapsbaserad plattform som bidrar till att omvandla det svenska livsmedelssystemet till ett som är hållbart och motståndskraftigt samt levererar hälsosamma kostvanor. Mistra Food Futures går nu in i nästa fas som en väl etablerad vetenskapsbaserad plattform.

Programmet som omfattar forskare inom en stor bredd av områden inom samhälls-, naturvetenskap och teknologi, leds och samordnas av SLU i samarbete med forskningsinstitutet RISE, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Beijerinstitutet vid Kungliga vetenskapsakademin. I samarbetet ingår också Göteborgs universitet, Chalmers och en rad myndigheter och nyckelaktörer inom det svenska livsmedelssystemet. Fas två som pågår under 4,5 år samlar även en akademi med doktorander och postdoktorander för att bidra till utveckling av framtidens forskare inom hållbara matsystem.

– Vi är oerhört glada att vi får förnyat förtroende att arbeta med dessa viktiga frågor om hur livsmedelssystemet kan bli mer hållbart och resilient. Under fas 2 kommer vi att arbeta vidare i linje med den övergripande visionen att vara en vetenskapligt baserad kunskapsplattform, som aktivt arbetar för att bidra till en transformering av det svenska livsmedelssystemet, nu även med ett globalt perspektiv. Med anledning av de ökade geopolitiska spänningarna och resursbrist till följd av samhällsutvecklingen på senare tid kommer vi även att belysa beredskapsperspektivet i livsmedelssystemet, säger Helena Hansson, programchef för Mistra Food Futures.

Sättet som vi producerar och konsumerar mat måste förändras i grunden för att kunna möta framtidens utmaningar. Den breda sammansättningen av universitet, forskningsinstitut, myndigheter, regioner, företag och branschorganisationer skapar unika möjligheter för programmet att ta ett helhetsgrepp över livsmedelssystemets alla led.

– Vetenskapsbaserade diskussioner bland flera aktörer inom livsmedelssystemet behövs mer än någonsin för att driva livsmedelssystemen mot en mer hållbar och motståndskraftig väg, där livsmedelsförsörjningen kan säkras genom hållbara produktionsmetoder och konsumtionsmönster, säger Per-Anders Hansson, biträdande programchef för Mistra Food Futures.


Kontaktinformation

Foto på Helena Hansson.Helena Hansson
Programchef Mistra Food Futures
Professor vid Institutionen för Ekonomi; Jordbruks- och Livsmedelsekonomi

Tel: +46 (0)18-67 17 14
E-post: helena.hansson@slu.se

Foto på Per-Anders Hansson.Per-Anders Hansson
Bitr. Programchef Mistra Food Futures
Professor vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system

Telefon: +46 (0)705545898
E-post: per-anders.hansson@slu.se