Hoppa till huvudinnehåll

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium är unikt i Sverige och omfattar ca 20 hektar mark för experimentell design, konstruktion och skötsel. Laboratoriet består av skogsbestånd och bryn, väg- och läplanteringar, ängsmark, våtmarker och vatten. Etableringen av parkmiljön påbörjades 1982 och har sedan dess vuxit till ett fullskaligt fältlaboratorium för forskningen med fantastiska rekreationsvärden för allmänheten. 

I landskapslaboratoriet studeras och demonstreras landskapsberikande åtgärder för tätortsnära jordbruks-landskap, park, trädgård och väg i full skala.

Med fokus på anläggning av nya landskapselement och landskapskaraktärer är det unikt i Sverige. Alnarps rekreativa värden förbättras samtidigt som studenter, forskare och institutioner erbjuds ett fältlaboratorium för studier och demonstration. Här kan du ladda ner en karta över landskapslaboratoriumet 

Publicerad: 04 april 2022 - Sidansvarig: Anette.Neldestam@slu.se
Loading…