Kontakter på LTV-fakulteten

Senast ändrad: 12 januari 2022

Här hittar du kontakt- och adressuppgifter till ledningen och kansliet för fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, LTV-fak.

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Christina Lunner Kolstrup, dekan
040-41 54 94, 0730-88 16 34
christina.kolstrup@slu.se

Karl Lövrie, prodekan
040-41 54 39,0730-24 22 61
E-post: karl.lovrie@slu.se

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
040-41 54 34
margit.nothnagl@slu.se

Kontaktpersoner för utbildning, forskning och samverkan vid LTV-fakulteten

Utbildningsfrågor

Forskningsfrågor

Samverkansfrågor

  • Kristina Santén, samverkanskoordinator,
    Enheten för samverkan och utveckling
    kristina.santen@slu.se, tel: 073-020 9088

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att vara en stödfunktion för ledningen för LTV-fak och dess institutioner, med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Kansliet leds av fakultetsdirektör Margit Nothnagl, margit.nothnagl@slu.se.


Kontaktinformation

Registrator LTV:
LTV-kansliet, SLU
ltvregistrator@slu.se
040-41 55 50

Postadress:
SLU Alnarp
Box 190
234 22 Lomma

Växel:
040-41 50 00