Kontakter på LTV-fakulteten

Senast ändrad: 23 september 2022

Här hittar du kontakt- och adressuppgifter till ledningen och kansliet för fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, LTV-fak.

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Christina Lunner Kolstrup, dekan
040-41 54 94, 073-088 16 34
christina.kolstrup@slu.se

Karl Lövrie, prodekan
040-41 54 39, 073-024 22 61
karl.lovrie@slu.se

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
040-41 54 34, 076-117 22 96
margit.nothnagl@slu.se

Kontaktpersoner

Utbildning

Forskning

Samverkan

 • Håkan Schroeder, vicedekan för samverkan och fortlöpande miljöanalys
  040-41 51 33, 070-317 69 53
  hakan.schroeder@slu.se  
 • Kristina Santén, samverkanskoordinator, Enheten för samverkan och utveckling
  073-020 90 88
  kristina.santen@slu.se 

Fortlöpande miljöanalys

 • Håkan Schroeder, vicedekan för samverkan och fortlöpande miljöanalys
  040-41 51 33, 070-317 69 53
  hakan.schroeder@slu.se

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att vara en stödfunktion för ledningen för LTV-fak och dess institutioner, med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Kansliet leds av fakultetsdirektör Margit Nothnagl, margit.nothnagl@slu.se.


Kontaktinformation

Registrator LTV:
LTV-kansliet, SLU
ltvregistrator@slu.se
040-41 55 50

Postadress:
SLU Alnarp
Box 190
234 22 Lomma

Växel:
040-41 50 00