Om LTV-fakulteten

Senast ändrad: 08 april 2024
Flygbild över Alnarp.

LTV-fakulteten är till största del belägen i Alnarp, mitt i Sveriges mest dynamiska jordbruks-, trädgårds- och livsmedelsregion, ett stenkast från havet.

Campus Alnarp ligger nära studentstäderna Malmö och Lund och storstadslivet i Köpenhamn.

Fakulteten har också verksamhet inom landskapsarkitektur vid SLU i Uppsala med både forskning och utbildning.

Vårt kontaktnät sträcker sig ut i näringslivet genom flera olika samarbetsprojekt med allt ifrån stora livsmedelsföretag till kommuner och myndigheter.

Korta fakta om LTV-fakulteten 

Antal studenter: 1.180 (helårsstudenter)
Antal anställda: 550 (helårsarbetskrafter)
Antal professorer: 34 (helårsarbetskrafter)
Antal doktorander: 85 (personer)
Omsättning: 627 mkr, externfinansieringsgrad 44 %

(Siffrorna hämtade från årsredovisningen för 2023.)

 

Utbildning inom landskap, trädgård, jordbruk och skog

Utbildning har långa traditioner i Alnarp. Här har funnits högre utbildning inom landskap, trädgård, lantbruk och skog under en lång tid. Platsen med sin historiska miljö i kombination med grönska och modern undervisning lockar många nya studenter. För närvarande studerar ungefär 1.200 studenter på campus på både grund- och avancerad nivå.

Du kan följa våra studenter via våra #plugga-sidor. Välj t ex #pluggagrönt eller #greenstudies! 

Läs om campus Alnarp se våra utbildningar här.

Fristående kurser kan läsas också av dig som inte är student vid SLU. Du kan söka kurser inom olika ämnen i vår kursdatabas eller på antagning.se

På sidan Bostad i Alnarp hittar du information om olika bostadsmöjligheter.

Kontaktperson för utbildningsfrågor vid LTV-fakulteten:

Karl Lövrie, prodekan
040-41 54 39, 073-024 22 61
karl.lovrie@slu.se

Kristin Andersson, utbildningsledare
040-41 50 03, kristin.andersson@slu.se

Forskarutbildning

På LTV-fakulteten bedrivs forskarutbildning med olika inriktningar inom ämnena landskapsplanering, trädgårdsvetenskap, lantbruksvetenskap, teknologi och biologi.

Mer information

Du hittar mer information om forskarutbildningen på LTV-fakultetens webbsida för handledare och doktorander på medarbetarwebben.  

Mer generell information hittar du på SLU:s webbsidor om forskarutbildning.

Kontaktperson för frågor om forskarutbildning vid LTV-fakulteten

Åsa Lankinen, vicedekan för forskarutbildning
asa.lankinen@slu.se, 040-41 53 67

Forskning

LTV-fakulteten har en lång tradition av forskning inom landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Ett ämnesområde som har tillkommit på senare tid inom fakulteten är djurmiljö och byggnadsfunktion.

Den globala utmaningen är att med hållbara metoder förse världens växande befolkning med föda, rent vatten, fibrer, material och energi. Forskningen vid LTV-fakulteten bidrar på olika sätt till framväxten av en biobaserad samhällsekonomi.

Två institutionsövergripande satsningar inom forskning och samverkan på LTV-fakulteten är SLU Landskap och SLU Horticulture.

Mer finns att läsa om forskningen direkt på LTV-institutionernas webbsidor.

Kontaktperson för forskningsfrågor vid LTV-fakulteten

Tomas Österman, forskningssekreterare
tomas.osterman@slu.se, tel. 040-41 50 37

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är ett av universitetets grundläggande uppdrag, och LTV-fakulteten är ett strålande exempel på intensivt samarbete och interaktion med omvärlden.

Kontaktperson för samverkansfrågor vid LTV-fakulteten

Kristina Santén, samverkanskoordinator,
Enheten för samverkan och utveckling
kristina.santen@slu.se, tel: 073-020 9088

 

Miljöanalys

Miljöanalys är ett av SLU:s verksamhetsområden och finns vid alla fyra fakulteter. Inom miljöanalys finns program som knyter an till Sveriges olika miljökvalitetsmål. Programmen anknyter också till Sveriges internationella miljösamarbeten och arbetet med de globala hållbarhetsmålen.

LTV-fakulteten ansvarar för ett av SLU:s tolv miljöanalysprogram, programmet Bebyggd miljö. Programmet Bebyggd miljö handlar om att kartlägga och analysera staden och den tätortsnära miljön. Det handlar om människans hälsa och upplevelse av staden, men även frågor som stadsutbredning och planering av grön- och vattenområden.

Kontaktpersoner för miljöanalys vid LTV-fakulteten

Håkan Scroeder, vicedekan LTV-fakulteten
hakan.schroeder@slu.se 040-41 51 33, 0703-17 69 53

Harald Klein, koordinator program Bebyggd miljö
harald.klein@slu.se, 0706-25 80 17

Unika resurser vid LTV-fakulteten

Vi har många unika resurser - allt från laboratorium, klimatanläggningar till hela Alnarpsparken. Du är varmt välkommen att besöka våra olika faciliteter!

Vi har t.ex. Biotronen, Odlingsenheten, Växtskyddsstigen, Trädgårdslaboratoriet, biblioteket och Alnarps rehabiliteringsträdgård. Även Kunskapsparken i Ultuna ingår i LTV-fakultetens resurser.

Se hela listan här: 

SLU Alnarp

Här kan du läsa mer om SLU Alnarp.

SLU Uppsala

Här kan du läsa mer om SLU Uppsala.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Anette Neldestam Larsson, kommunikatör
Kommunikationsavdelningen, SLU Alnarp
anette.neldestam@slu.se, 040-41 50 04, 0708-47 07 37