Kasby

Senast ändrad: 08 februari 2013

Den åkerren som används i Kasby har delats upp i två delar. Den första delen, kallad Kasby 1, anlades 1988 och består av 16 försöksrutor som mäter 2 m x 10 m vardera (figur 2). Åkerrenens bredd har alltså ökats betydligt jämfört med den obehandlade renens ca 0,5 m. Fyra olika behandlingar utfördes och varje behandling upprepades i fyra slumpade rutor. Den andra delen, kallad Kasby 2, anlades 1988-1989 och består av 16 stycken rutor som mäter 4 m x 40 m vardera (figur 3). I detta delförsök är rutorna således dubbelt så breda och fyra gånger så långa som i Kasby 1. Åkerrenen delades in i fyra block och inom varje block utfördes en slumpmässig utplacering av de fyra behandlingar som användes. Behandlingarna bestod av:

Behandlingar Kasby 1:

1. Plantering av stenrosbuskar (Rosa canina) i juni 1988. I fortsättningen benämns behandlingen “Rosa canina.

2. Sådd av ängsblomblandning i maj 1989, hjälpsådd i november 1989 och i maj 1990. Arterna som ingick i denna blandning framgår av tabell 3. I fortsättningen benämns behandlingen “Ängsblom”.

3. Insådd av rödklöver och vallgräs i korn i maj 1988. Fröblandningen bestod av 200 g rödklöver, 20 g ängssvingel och 20 g hundäxing per ruta. I fortsättningen benämns behandligen “Rödkl/vallgr”.

4. Sådd av honungsört och gurkört i maj 1988, hjälpsådd och ytlig jordbearbetning i maj 1989 och i maj 1990. Fröblandningen bestod av 50 g gurkört, 50 g honungsört, 20 g ängssvingel och 20 g hundäxing per ruta. I fortsättningen benämns behandligen “Gurk-/hon.ört”.

Årlig slåtter med bortförsel av grönmassan på sensommaren i alla försöksled

 

Bild Kasby 1

 

Behandlingar Kasby 2:

1. Plantering av slån (Prunus spinoza), rönn (Sorbus aucuparia) och stenros (Rosa canina)  längs med diket i drygt halva rutan och sådd av ängsblomblandning framför buskarna. Behandlingen utfördes i november 1989. Arterna i ängsblomblandningen framgår av tabell 3. I fortsättningen benämns behandligen “Busk/ängsbl”.

2. Sådd av ängsblomblandning i november 1989. Arterna i ängsblomblandningen framgår av tabell 3. I fortsättningen benämns behandligen “Ängsblom”.

3. Insådd av rödklöver och vallgräs i korn i maj 1988. Data om proportionerna i fröblandningen saknas. I fortsättningen benämns behandligen “Rödkl/vallgr”.

4. Insådd av rödklöver och vallgräs i korn i maj 1988 (besprutades efter 1 år för att ingå i ett sprutförsök, vilket lades ner). Data om proportionerna i fröblandningen saknas. I fortsättningen benämns behandligen “Rödkl/vallgr spr”.

Årlig slåtter med bortförsel av grönmassan på sensommaren i alla försöksled.

Bild Kasby 2


Kontaktinformation