Hoppa till huvudinnehåll

SLU Långliggande jordbruksförsök

På många platser i Sverige har SLU långliggande jordbruksförsök som pågått under lång tid. De används för att studera hur växtföljder och odlingsåtgärder inom jordbruket påverkar på sikt. Vi välkomnar forskare att använda data från våra långliggande försök eller göra egna provtagningar. Informationen från försöken kan också vara till nytta för rådgivare och andra som är intresserade av svenskt lantbruk.

Så får du tillgång till försöken

Många effekter av de grödor, växtföljder och odlingsåtgärder som används inom jordbruket blir synliga eller relevanta först på lång sikt. SLU Långliggande jordbruksförsök är en unik resurs som är tillgänglig för forskare inom alla discipliner. Kontakta ämnesansvarig om du vill använda SLU Långliggande jordbruksförsök för egen forskning eller har andra frågor. Börja gärna med att läsa riktlinjerna. När du har kommit överens med ämnesansvarige kan du fylla i ansökningsblanketten.

Blankett för ansökan
Läs riktlinjerna först

Här kan du hitta information om försöken

Försöksplaner

Finansiering av försöken

SLU Långliggande jordbruksförsök är finansierade av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fakulteten) vid SLU. 

Hydroteknik

Inom ämnesområdet hydroteknik finns tre långliggande försök: Bortodling på organogen jord, kalkens långsiktiga struktureffekter och reglerad markavvattning.

Jordbearbetning

Inom ämnesområdet jordbearbetning finns 12 långliggande försök placerade från skåne i söder till västerbotten i norr, med majoriteten lokaliserade till Ultuna egendom i Uppsala.

Landskapsekologi

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet anlades ett antal försök med utvidgade kantzoner i åkerkanter där vi sådde odlade växter och vilda ängsväxter samt planterade buskar.

Växtnäring

Ett typiskt fältförsök med till exempel gödslingsstrategier består av ett antal behandlingar, där effekter på gröda och mark jämförs, oftast med avseende på avkastning men också med avseende på kvalitet.

Ogräsbiologi

Effektiva åtgärder och strategier för kontroll av ogräs bygger på god kunskap om enskilda ogräsarters biologi och deras anpassning till odlingssystem, odlingsåtgärder och klimat.

Odlingssystem

Växtföljds- och odlingssystemförsök kan användas för att utvärdera odlingssystems effektivitet och fungera som fältlaboratorium för forskare inom olika discipliner.

Två personer undersöker jord på ett odlingsfält. En tredje person tittar på när de jobbar.

Odlingssystem i norra Sverige

Långliggande växtföljds- och odlingssystemförsök i norra Sverige - Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Norrbotten.

Vattenvård

Genom utlakningsförsöken kan vi följa olika odlingsåtgärders och växtföljders direkta och långsiktiga inverkan på växtnäringsflöden i gröda, jord och avrinnande vatten

Porträttfoto på en leende kvinna utomhus. Foto.Sabina Braun

Institutionen för mark och miljö, SLU

sabina.braun@slu.se, 018-67 24 51

Publicerad: 07 maj 2024 - Sidansvarig: lisa.beste@slu.se
Loading…