Publicering

Senast ändrad: 08 februari 2013

Internationellt reefereebehandlat:

Bokenstrand, A., Lagerlöf, J. & Redbo-Torstensson, P. 2004. Establishment of vegetation in broadened agricultural field boundaries. Agriculture, Ecosystems & Environment 101: 21-29.

Lagerlöf, J, Goffre, B. & Vincent, C. 2002. The importance of field boundaries for earthworms (Lumbricidae) in the Swedish agricultural landscape. Agriculture, Ecosystems & Environment 89: 91-103.

Svensson, B., Lagerlöf, J. & Svensson, B.G. 2000. Habitat preference of nest-seeking bumble bees (Hymenoptera: Apidae) in an agricultural landscape. Agriculture, Ecosystems & Environment 77: 247-255.

Lagerlöf, J. & Wallin, H. 1993. The abundance of arthropods along two field margins with different types of vegetation composition: an experimental study. Agriculture, Ecosystems & Environment 43,141-154.

Lagerlöf, J., Stark, J. & Svensson, B. 1992. Margins of agricultural fields as habitats for pollinating insects. Agriculture, Ecosystems & Environment 40, 117-124. 

Övrig publicering:

Waldén, E. 2011. Long-term development of vegetation in established permanent field margins. Independent project in Biology D. Dept. of Ecology, SLU, Uppsala. http://stud.epsilon.slu.se/3823/

Bokenstrand, A. 1999. Etabliering och skötsel av åkerrenar. Examensarbete, Inst för ekologi och miljövård, SLU, Uppsala.

Goffre, B. and Vincent, C. 1997. Importance of field margins in the agricultural landscape. A study of their effects on earthworm populations. Enskilt arbete i ekologi och miljövård (1997:5) Inst för ekologi och miljövård, SLU, Uppsala.

Lagerlöf, J. 1996. Field margins in Sweden. In: Thomas, C.F.G. (ed.) Field Margin Newsletter. 1996  (6&7), 12-14. European Research Network on Field Margin Ecology, Bristol.

Lagerlöf, J. 1996. Konsten att vårda daggmaskar. I: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne 25 år. Forskning om de levande naturresurserna. sid. 99 - 103.

Lagerlöf, J. 1993. Åkerrenar är bra både för jordbruket och naturvården. Fakta mark/växter Nr 7, 1993. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Belgers, D. 1989. Field margins -  a refuge for flora and fauna. Practical training report. Inst för ekologi och miljövård, SLU, Uppsala.

Försöken omnämns i:

Petter Haldén/Jordbruksverket 2011. Biologisk mångfald på skyddszoner. Utvärdering av skyddszoner i slättlandskapet. Jordbruksverket, Rapport 2001:6.


Kontaktinformation