Hoppa till huvudinnehåll

Alternativa skötselmetoder

Skogen har en mångfunktionell roll att fylla i dagens samhälle och det finns efterfrågan på ett mer varierat skogsbruk i Sverige. Genom flera forskningsprojekt inom alternativa skötselmetoder stärker SLU kunskapsläget och bidrar till bättre beslutsunderlag.

Loading…