Om S-fakulteten

Senast ändrad: 09 januari 2024
Savflödesmätning. Foto.

Fakulteten för skogsvetenskap (S-fak) är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Internationella rankningar visar gång på gång att forskningen vid fakulteten är världsledande.

Fakultetens forskning och utbildning finns på fyra orter i landet. I Umeå och Uppsala ligger flertalet institutioner med tillämpad och grundläggande inriktning. I Alnarp finns institutionen för sydsvensk skogsforskning, och i Skinnskatteberg finns Skogsmästarskolan.

Fakulteten har även tillgång till försöksparker över hela landet. Fakultetens ledning och kansli är baserade i Umeå.

Korta fakta om S-fakulteten

Antal studenter: 676 (helårsstudenter)
Antal anställda: 608 (helårsarbetskrafter)
Antal professorer: 49 (helårsarbetskrafter)
Antal doktorander: 86 (personer)
Omsättning: 874 mkr, externfinansieringsgrad 59%

(Siffrorna är hämtade från årsredovisningen för 2022)

 

Utbildning

Vid fakulteten för skogsvetenskap erbjuder vi flera olika kandidat- och mastersprogram, liksom skogsmästarprogrammet. Gedigen teoretisk utbildning blandas med mer tillämpade inslag i form av exkursioner och fältkurser. Dessutom kan vi som enda universitet i Sverige erbjuda program som leder till jägmästarexamen.

Program på grundnivå

Skogsmästarprogrammet (yrkesinriktat) 180 hp

Skogsvetarprogrammet (kandidat) 180 hp

Skogsekonomi (kandidat) 180 hp

Forest and Landscape (kandidat) 180 hp

Mastersprogram

Euroforester (master) 120 hp

Conservation and Management of Fish and Wildlife (master) 120 hp

Forest Ecology and Sustainable Management (master) 120 hp

Forest Bioeconomy (master) 120 hp

Forest and Business Management (master) 120 hp

Industrial Wood Supply Management (master) 120 hp

Fristående kurser

Fristående kurser kan läsas också av dig som inte är student vid SLU. Du kan söka kurser inom olika ämnen i vår kursdatabas eller på antagning.se.

Boende för dig som student

På sidan Här finns SLU's utbildningar hittar du information om olika bostadsmöjligheter.

Idrottare på elitnivå?

Som student hos SLU i Umeå är det möjligt för dig som är elitidrottare att förbereda dig för livet efter idrottskarriären, samtidigt som du är aktiv i din idrott. Läs mer om elitidrott och studier.

Kontaktperson för utbildningsfrågor vid S-fakulteten

Ola Lindroos, vicedekan med ansvar för utbildningsfrågor
ola.lindroos@slu.se, tel: 090-786 8636

Forskarutbildning

SLU:s verksamhet består till nästan 75 procent av forskning. På ett så forskningsintensivt universitet finns det stora möjligheter till forskarstudier. SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 600 aktiva forskarstudenter.

Vid skogsfakulteten bedrivs grund- och tillämpad forskning i Sverige och utomlands genom samarbeten med universitet, myndigheter och organisationer.

Aktuella möjligheter hittar du på Lediga anställningar, klicka på fliken Doktorand.

Kontaktpersoner för frågor om forskarutbildning vid S-fakulteten

Göran Spong, vicedekan för forskarutbildning
goran.spong@slu.se, tel: 090-786 8685, 073-035 0641

Charlotta Bergström, sekreterare forskarutbildningsnämnden
charlotta.bergstrom@slu.se, tel: 090-786 8149

Forskning

Skogsforskning vid SLU är världsledande! Det visar flera internationella rankningar. Målet är en ökad kunskap om ett hållbart nyttjande av naturresursen skog. Forskningen som bedrivs vid fakultetens institutioner är såväl direkt grundläggande som mer tillämpad forskning i nära samarbete med användarna, dvs. olika delar av den skogliga sektorn.

Forskningen spänner över ett brett register, från åtgärdsinriktad skogshushållning, över målinriktad grundforskning, till miljöövervakning. Varje år utexamineras ett tjugotal doktorer. Ett intensivt samarbete sker med andra forskningsinstitutioner, både internationellt och inom landet.

Närmare upplysningar om forskningsprogrammen finns hos institutionerna

Kontaktperson för forskningsfrågor vid S-fakulteten

Ulrika Ganeteg, forskningssekreterare
ulrika.ganeteg@slu.se, tel: 076-527 8797

Miljöanalys

Fortlöpande miljöanalys är ett regeringsuppdrag till SLU som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Miljömålsarbetet delas in i tolv program för miljöanalys som samlar universitetets kompetens inom respektive område. Programmen anknyter även till Sveriges internationella miljösamarbeten och arbetet med de globala hållbarhetsmålen.

S-fakulteten ansvarar för dessa miljöanalysprogram:

Riksskogstaxeringen är också ett regeringsuppdrag inom miljöanalys, som pågått sedan 1923.

Kontaktpersoner för miljöanalys vid S-fakulteten

Pernilla Christensen, vicedekan miljöanalysfrågor
pernilla.christensen@slu.se, tel: 090-786 8527, 070-633 7386

Elisabeth Nyström, sekreterare i fortlöpande miljöanalysnämnden S-fak
elisabeth.nystrom@slu.se, tel: 090-786 82 38


 

SLU Umeå

Här kan du läsa mer om SLU Umeå.

SLU Alnarp

Här kan du läsa mer om SLU Alnarp.

SLU Skinnskatteberg

Här kan du läsa mer om SLU Skinnskatteberg.

Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Foto.

SLU Uppsala

Här kan du läsa mer om SLU Uppsala.


Kontaktinformation