Kontakter på S-fakulteten

Senast ändrad: 09 januari 2024

Här hittar du kontakt- och adressuppgifter till ledningen och kansliet för fakulteten för skogsvetenskap, S-fak.

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Göran Ericsson, dekan
Telefon: 090-786 85 08
E-post: goran.ericsson@slu.se

Pernilla Christensen, prodekan
Telefon: 090-786 85 27
E-post: pernilla.christensen@slu.se

Per Olofsson, fakultetsdirektör
Telefon: +46907868292
E-post: per.olofsson@slu.se

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att vara en stödfunktion för ledningen för S-fak och dess institutioner, med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Kansliet leds av fakultetsdirektör Per Olofsson, per.olofsson@slu.se.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation