Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Forskning bedrivs i många fall i samverkan med aktörer utanför akademin. Den är ofta tillämpad och ligger nära förvaltning, näringsverksamhet och naturvård. Forskarutbildning genomförs i forskarskolor och doktoranderna kan vara knutna till företag eller myndigheter. Fakulteten bedriver även större strategiska samverkansprojekt med näringen.

Mätinstrument på tall

Miljöanalys

Inom miljöanalys bedrivs samverkan främst med nationella myndigheter. Det handlar mycket om att svara upp mot nya behov inom klimat, miljö och energipolitiken eller bidra med vetenskapligt baserade beslutsunderlag och till internationell rapportering. Data, statistik och kartor görs tillgängliga genom öppna tjänster i samverkan med andra myndigheter.

Utbildning av inventerare

Utbildning

Många av våra kurser och utbildningar är tillämpade och ligger nära den verksamhet som bedrivs ute i skogslandskapet. Samverkan med dem som bedriver verksamhet ute i skogslandskapet och i verksamheter kopplade till skogen är därför viktig. Många studentarbeten sker i samarbete med näring och myndigheter.

Letar efter skadegörare med hjälp av mikroskop.
Publicerad: 29 november 2022 - Sidansvarig: anna-lena axelsson@slu.se
Loading…