SLU Skogsplantforum

Senast ändrad: 03 april 2023

SLU Skogsplantforum har följande syfte enligt dekanbeslut vid S-fak 2020-12-08:

  • Verka för att samordna universitetets forskning och utbildning om odling och hantering av skogsplantor
  • Vidareutveckla och förmedla kunskap inom området och därmed bidra till att SLU:s sektorsroll stärks 
  • Stärka kopplingen mellan grundforskning och tillämpad forskning, samt mellan forskning och utbildning
  • Att i dialog mellan medverkande institutioner och andra aktörer utarbeta projektförslag baserade på aktuella forskningsfrågor
  • Arbeta för att uppdragsverksamhet samt fortbildningskurser vid behov kan erbjudas till näringen

Fakta:

Nätverket består av följande representanter:

Intressentgruppen
Daniel Gräns (koordinator), Skogsmästarskolan
Karl-Johan Bergstrand, Institutionen för biosystem och teknologi
Ulrika Egertsdotter, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Nils Henriksson, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Karin Hjelm, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Salla Marttila, Institutionen för växtskyddsbiologi
Audrius Menkis Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Adriana Puentes, Institutionen för ekologi samt 
Anders Lindström (senior advisor), Skogsmästarskolan
 

Styrgruppen
Totte Niittylä (ordförande), Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Hjalmar Laudon, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Staffan Stenhag, Skogsmästarskolan
Daniel Gräns (adjungerad), Skogsmästarskolan