Molekylära verktyg för detektion av mag- och tarmparasiter och läkemedelsresistens hos får

Senast ändrad: 01 mars 2023
Får

En fungerande strategi för parasitkontroll är viktigt att ha för att bedriva en hållbar betesbaserad lammuppfödning med god djurvälfärd. Tillgång till effektiva avmaskningsmedel är en av hörnstenarna för framgångsrik parasitbekämpning. Resistensutveckling hos parasiterna mot dessa läkemedel hotar denna resurs.

Syftet med projektet var att utveckla molekylära verktyg för parasitdiagnos samt provtagningsmetoder och genetiska markörer för detektion av läkemedelsresistens. I synnerhet mot den mest patogena parasiten hos får, Haemonchus contortus. Genom projektet har vi idag tillgång till olika molekylära metoder såväl för att påvisa de viktigaste parasiterna som förekomst av bensimidasol-resistenta Haemonchus contortus i fårflockar. Däremot var allelfrekvenserna hos de genetiska markörer som utvecklades för att påvisa resistens mot ivermektin eller levamisol inte korrelerade med en nedsatt behandlingseffekt. Sammanfattningsvis kan förekomst av stora löpmagsmasken och dess resistens mot bensimidasoler nu övervakas med högre precision än tidigare.

Projekttid: 2016-2021

Projektet finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning

Projektet genomförs i samarbete mellan BVF och Gård & Djurhälsan.

Gruppmedlemmar

Johan Höglund, professor, BVF
Paulius Baltrusis, doktorand, BVF
Nizar Enwejis, forskare, BVF
Peter Halvarsson, forskare, BVF
Katarina Gustafsson, Gård & Djurhälsan

 

Nyligen publicerade studier från detta projekt:

Baltrušis, P., Charvet, C.L., Halvarsson, P., Mikko, S., Höglund, J., 2021. Using droplet digital PCR for the detection of hco-acr-8b levamisole resistance marker in H. contortus. Int. J. Parasitol. Drugs Drug Resist. 15, 168–176. https://doi.org/10.1016/j.ijpddr.2021.03.002

Baltrušis, P., Doyle, S.R., Halvarsson, P., Höglund, J., 2022. Genome-wide analysis of the response to ivermectin treatment by a Swedish field population of Haemonchus contortus. Int. J. Parasitol. Drugs Drug Resist. 18, 12–19. https://doi.org/10.1016/j.ijpddr.2021.12.002

Baltrušis, P., Halvarsson, P., Höglund, J., 2020a. Utilization of droplet digital PCR to survey resistance associated polymorphisms in the β tubulin gene of Haemonchus contortus in sheep flocks in Sweden. Vet. Parasitol. 288, 109278. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2020.109278

Baltrušis, P., Komáromyová, M., Várady, M., von Samson-Himmelstjerna, G., Höglund, J., 2020b. Assessment of the F200Y mutation frequency in the β tubulin gene of Haemonchus contortus following the exposure to a discriminating concentration of thiabendazole in the egg hatch test. Exp. Parasitol. 217, 107957. https://doi.org/10.1016/j.exppara.2020.107957

Beleckė, A., Kupčinskas, T., Stadalienė, I., Höglund, J., Thamsborg, S.M., Stuen, S., Petkevičius, S., 2021. Anthelmintic resistance in small ruminants in the Nordic-Baltic region. Acta Vet. Scand. 63, 18. https://doi.org/10.1186/s13028-021-00583-1

Halvarsson, P., Gustafsson, K., Höglund, J., 2022. Farmers’ perception on the control of gastrointestinal parasites in organic and conventional sheep production in Sweden. Vet. Parasitol. Reg. Stud. Reports 30, 100713. https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2022.100713

Halvarsson, P., Höglund, J., 2021. Sheep nemabiome diversity and its response to anthelmintic treatment in Swedish sheep herds. Parasit. Vectors 14, 114. https://doi.org/10.1186/s13071-021-04602-y

Höglund, J., Enweji, N., Gustafsson, K., 2020. First case of monepantel resistant nematodes of sheep in Sweden. Vet. Parasitol. Reg. Stud. Reports 22, 100479. https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2020.100479

Höglund, J., Gustafsson, K., Osterman-Lind, E., 2021b. Anthelmintikaresistens och parasiter i refugia. Svensk veterinärtidning 33, 33–35.

Reslova, N., Skorpikova, L., Kyrianova, I.A., Vadlejch, J., Höglund, J., Skuce, P., Kasny, M., 2021. The identification and semi-quantitative assessment of gastrointestinal nematodes in faecal samples using multiplex real-time PCR assays. Parasit. Vectors 14, 1–12. https://doi.org/10.1186/s13071-021-04882-4

Rose Vineer, H., Morgan, E.R., Hertzberg, H., Bartley, D.J., Bosco, A., Charlier, J., Chartier, C., Claerebout, E., de Waal, T., Hendrickx, G., Hinney, B., Höglund, J., Ježek, J., Kašný, M., Keane, O.M., Martínez-Valladares, M., Mateus, T.L., McIntyre, J., Mickiewicz, M., Munoz, A.M., Phythian, C.J., Ploeger, H.W., Rataj, A.V., Skuce, P.J., Simin, S., Sotiraki, S., Spinu, M., Stuen, S., Thamsborg, S.M., Vadlejch, J., Varady, M., von Samson-Himmelstjerna, G., Rinaldi, L., 2020. Increasing importance of anthelmintic resistance in European livestock: creation and meta-analysis of an open database. Parasite 27, 69. https://doi.org/10.1051/parasite/2020062

 


Kontaktinformation