Green Valleys - foder från bioraffinering

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Slagen grönmassa som ligger på marken.

Projektet Green Valleys är ett nytt EU-projekt om bioraffinering av gräsmarker för att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder. Projektet är ett svenskt-danskt samarbete i Öresund-Kattegat-Skagerrak området där institutionen för husdjurens miljö och hälsa ansvarar för foder och nutritionsdelen.

Vi kommer att utvärdera metoder för optimal skörd och lagring av vall som råvara till en ny anläggning på Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda som ska vara startklar våren 2020. Fodervärdet i den förädlade fasta fasen, som innehåller både vallprotein och fiber, jämförs med färsk och ensilerad grönmassa, med får som modelldjur på SLU Götala nöt och lammköttsforskning, Skara. Dessutom utfodras mjölkkorna på Naturbruksskolan Sötåsen med ensilerad fiberfraktion jämfört med vanligt ensilage i ett fullskaligt produktionsförsök.

Pressjuicen från anläggningen utvärderas i ett produktionsförsök med grisar på Naturbruksskolan Sötåsen. Hushållningssällskapet Sjuhärad testar olika lagringsmöjligheter av pressjuicen innan utfodring till grisarna. Aarhus universitet skalar upp resultaten från fodervärderingsförsöken och produktionsförsöken till besättningsnivå och systemanalyser genomförs vid Chalmers.

Partners

  • Agroväst Livsmedel AB, lead partner
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
  • Västra Götalandsregionen, Naturbruksförvaltningen
  • Hushållningssällskapet Sjuhärad
  • Chalmers
  • Aarhus universitet
  • Skive kommun

Ansvariga vid SLU: Elisabet Nadeau, forskningsledare, Dannylo Oliveira De Sousa, forskare och Anna Wallenbeck, universitetslektor

Läs mer om projektet på Agrovästs hemsida här!

Illustration som visar flera olika logos för partner i projektet Green Valley.