Det svarta fårets gener

Senast ändrad: 13 mars 2018

Flera gener som påverkar ullens färg hos får är kända. Två av dessa gener undersöker vi i detta projekt genom att läsa av DNA-bokstäverna hos några svenska fårraser. De två generna är ASIP och MC1R. Vi har i ett första skede valt att studera får med svart, vit eller grå färg. Syftet är att identifiera vilka förändringar i generna som ger svart färg och grå färg. I det första skedet fokuserade vi på att hitta orsaken till svart färg i svenska fårraser. Grå färg har visat sig vara svårare att förklara så där är arbetet fortfarande pågående.

I både MC1R och ASIP har andra forskare hittat förändringar i DNA som kan förklara svart färg hos flera utländska raser av får. I genen MC1R finns två stycken förändringar i DNA som ger svart färg även om djuret bara ärvt någon av dessa från en av sina föräldrar (så kallad dominant nedärvning). I genen ASIP finns också två olika förändringar i DNA, men dessa måste lammet ärva från både tackan och baggen för att få svart färg (så kallad recessiv nedärvning).

De förändringar i genen MC1R som ger svart färg har vi bland de svenska raserna hittills bara hittat hos Finullsfår. Det finns även vissa Finullsfår som är svarta på grund av förändringar i genen ASIP. Hos Finullsfår kan alltså svart färg nedärvas antingen dominant eller recessivt, beroende på vilka gener individen har. Svart färg hos några av de andra raserna vi undersökte kan förklaras av de två tidigare kända varianterna i ASIP.

Fakta:

Finansiärer: Nilsson-Ehle donationerna

Projektledare: Anna M Johansson

Övriga medverkande: Elisabeth Jonas, Sofia Mikko, Christina Rochus

 

Tid: Projektet startade 2013