BroilerNet

Senast ändrad: 26 januari 2024

BroilerNet är det första europeiska nätverksprojektet som arbetar för att förbättra hållbarheten i kycklingsektorn i Europa. Projektet löper över 4 år till 2026, och koordineras av Stefan Gunnarsson vid HMH. Det ingår 25 partners från 13 länder i projektet; 13 av dem är branschorganisationerna, och 12 av dem är universitet eller forskningsorganisationer.

BroilerNet håller nu på att bygga upp nationella nätverk för kunskapsutbyte inom de 13 partnerländerna. I nätverken ingår lantbrukare, men även rådgivare, veterinärer och andra relevanta intressenter inom sektorn. De nationella nätverken knyts även ihop på en europeisk nivå. Genom den nationella nätverken kommer olika utmaningar och behov i djurhållningen att  identifieras. För att kunna möta utmaningarna och därmed förbättra djurhållning och produktionen, kommer vi att analysera behoven och identifiera innovativa idéer inom kycklingsektorn genom de internationella nätverken. Dessa kommer att identifiera innovativa idéer och metoder kring följande teman:

- Djurhälsa

– Djurvälfärd

- Miljöpåverkan från kycklinguppfödning

God praxis (dvs lösningar på utmaningarna) kommer att utvärderas genom en cost-benefit analys. Lösningarna ska även vara genomförbara med hänsyn till de förutsättningar som finns på olika europeiska gårdar. Utvärderade praktiska lösningar och innovativa metoder kommer att samlas i en kunskapsbank online, som kommer att vara tillgänglig för alla intressenter i alla europeiska länder.