Förbättrad parasitdiagnostik och riktad avmaskning av värphöns

Senast ändrad: 09 maj 2022

Maskinfektioner hos höns är idag ett ökande djurskyddsproblem inom fjäderfänäringen. Trots detta saknas kunskap om hur maskinfektioner påvisas effektivt hos levande värphöns och om metoder för hur de kan kontrolleras i frigående inhysningssystem.

Projektets syfte är; i) att ta fram molekylär diagnostik med vilken man kan särskilja ägg från spol och bindtarsmask och ii) att under produktionsförhållanden utvärdera en metod för riktad avmaskning som endast blivit testad i mindre skala. Tanken är att studera om det är möjligt att dämpa parasiternas smittspridning genom att påbörja avmaskningen i ett tidigt skede av infektionscykeln och därmed förhindra kraftig återinfektion. Vi avser även att utvärdera resultaten av "Hälsokontroll spolmask" vilket är ett program som initierades av Svenska Ägg 2009. Resultaten av det föreslagna forskningsprogrammet kommer därmed att ligga till grund för och kunna implementeras i rådgivning till djurägarna till nytta för ett ökat djurskydd och äggproduktion.

Projektid: 2019-2023

Projektet finansieras genom Stiftelsen lantbruksforskning

Projeket är ett samarbete mellan BVF, KV, SVA and Svenska Ägg.

 

Gruppmedlemmar:

Johan Höglund, professor, BVF
Behdad Tarbiat, forskare, BVF
Desiree Jansson, KV / SVA
Eva Osterman, SVA
Marike Gunnarsson, Svenska Ägg

 

Nyligen publicerade artiklar:

Tarbiat, B., Enweji, N., Baltrusis, P., Halvarsson, P., Osterman-Lind, E., Jansson, D.S., Höglund, J., 2021. A novel duplex ddPCR assay for detection and differential diagnosis of Ascaridia galli and Heterakis gallinarum eggs from chickens feces. Vet. Parasitol. 296, 109499. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2021.109499

Tarbiat, B., Jansson, D.S., Wall, H., Tydén, E., Höglund, J., 2020. Effect of a targeted treatment strategy against Ascaridia galli on egg production, egg quality and bird health in a laying hen farm. Vet. Parasitol. 286, 109238 Contents. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2020.109238