Kan man minska antalet Campylobacter på slaktkyckling genom åtgärder på slakterinivå?

Senast ändrad: 01 juni 2017

Dagens situation i Sverige med en hög campylobacterförekomst på kyckling, innebär att det är av största vikt att minska kontaminationen av tarmbakterier som Campylobacter och bakterier tillhörande familjen Enterobacteriaceae av slaktkropparna. Förändringar i teknik och rutiner i samband med slakt kan vara ett sätt att minska mängden Campylobacter på kyckling. Studien ska undersöka möjligheterna att minska förekomsten av Campylobacter på kyckling vilket på sikt skulle kunna minska de humana fallen av campylobacterios i Sverige

Campylobacter är den vanligaste rapporterade bakteriella orsaken till magsjuka hos människa i Sverige såväl som övriga Europa. En tydlig säsongsvariation brukar ses där antalet fall ökar under sensommarmånaderna för att sedan minska under vintern. Sedan sommaren 2016 rapporteras dock en kraftig ökning i antalet personer som insjuknar i sjukdomen campylobacterios i Sverige. Färskt, kylt kycklingkött är en känd smittkälla, medan fryst kycklingkött utgör en betydligt mindre risk då bakterien är känslig mot frysning. Merparten av kycklingköttet som produceras i Sverige säljs dock som färsk, kyld kyckling.

På de stora fjäderfäslakterierna är slakten till största delen automatiserad och sker med väldigt hög hastighet. Efter att kycklingarna har bedövats och avblodats skållas de, så att fjädrarna luckras upp för att de i nästa steg ska kunna plockas. Därefter tas de inre organen ut i flera steg och slutligen sker en nedkylning av slaktkroppen, antingen via luft eller via vatten. Det kan ske en ruptur av tarmarna när de tas ut ur slaktkroppen och detta leder till att slaktkroppen kan bli kontaminerad med tarmbakterier såsom Campylobacter.

Projektet kommer att undersöka om förändringar i slaktteknik och rutiner i samband med slakt kan påverka mängden Campylobacter på kyckling. Prover kommer att tas vid olika steg i slaktprocessen. Provtagningen och analyserna i projektet kommer att utföras under 2017 när campylobacterförekomsten förväntas vara som högst hos kyckling, d.v.s. under augusti-september.

 

Finansiär: Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond, 2017-2018

Forskare: Emma Eriksson, Madeleine Moazzami och Ingrid Hansson


Kontaktinformation