Streptococcus suis – En nygammal zoonos med stor betydelse för både gris och människa

Senast ändrad: 14 juli 2021

Syftet med projektet är att undersöka förekomst av och egenskaper hos bakterien Streptococcus suis i svenska grisbesättningar.

Streptococcus suis är en i hela världen vanligt förekommande bakterie som orsakar sjukdom och dödlighet hos grisar och ibland även hos människor. Grisar kan dö plötsligt eller få bland annat hjärnhinneinflammation, ledinflammation eller lunginflammation. Människor kan smittas genom kontakt med grisar eller griskött och drabbas av hjärnhinneinflammation och sepsis.

Hittills har ingen riktig översikt gjorts över förekomsten av S. suis i Sverige och dess betydelse för svenska grisars hälsa, men det finns tecken på att de kliniska problemen ökat i landet på senare tid. Därför undersöker vi nu vilka olika stammar av S. suis vi kan hitta hos svenska tillväxtgrisar och hur resistensläget mot antibiotika ser ut. Vi undersöker också hur man på ett säkrare och snabbare sätt kan skilja de mer eller mindre sjukdoms-framkallande stammarna åt och om samtidig immunförsvarsnedsättande infektion med viruset PCV2 (som kopplas till sjukdomen Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome, PMWS) och S. suis påverkar sjukdomsbilden.

Fakta:

Projekttid: 2017-01-01 - 2021-12-31

Finansiär: Formas och SLU

Inst. för Biomedicin och Veterinär Folkhälsovetenskap (BVF)

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)