Rörelseasymmetrier hos friska och halta ridhästar

Senast ändrad: 08 juli 2022

Emma Persson-Sjödin började som doktorand hösten 2015 med Marie Rhodin som huvudhandledare. Doktorandprojektet har titeln ”Rörelseasymmetrier hos friska och halta ridhästar”

I deras forskning har det visat sig att många hästar som upplevs som ohalta av sina ägare och som nyligen inte har behandlats för hälta rör sig asymmetriskt, varav många visar samma grad av asymmetri som hästar som utreds för låggradiga hältor på kliniken. Idag saknar vi kunskapen att särskilja hästar som är i ett tidigt stadie av ortopedisk sjukdom från hästar som kanske har en viss naturlig avvikelse i sitt rörelsemönster.

Därför använder Emma objektiva system för rörelseanalys för att undersöka: hur ryttarens sitsposition påverkar rörelsesymmetrin hos ridhästar; hur hästar förändrar sitt rörelsemönster när de blir halta samt hur symmetrin i mankens rörelse kan användas för att skilja äkta frambenshälta från kompensatorisk frambenshälta som kommer från en primär bakbenshälta. Hon tittar även på hur ridhästar med låggradig rörelsesymmetri påverkas av antiinflammatorisk behandling för att se om rörelsestörningen är smärtutlöst. Med förbättrade kunskap kan veterinärer bättre identifiera var hästen har ont och tidigare sätta in en korrekt behandling, vilket förhoppningsvis leder till en bättre prognos och välbefinnande för hästen.


Kontaktinformation

Emma Persson Sjödin
Doktorand vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi
Telefon: 018-671821
E-post: emma.persson.sjodin@slu.se

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se