HORSEGENE - Sommareksem studeras i EU-projekt

Senast ändrad: 29 maj 2020

Sommareksem, eller man- och svansskorv, är en form av överkänslighet mot insektsbett. Sjukdomen förknippas starkt med angrepp av svidknottet (Culicoides). Sommareksem visar sig i milda fall som en förtjockning av och klåda i mankam och svansrot. I svåra fall bildas ett vätskande eksem över en stor del av hästens kropp.

Forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) arbetar med att hitta genetiska orsaker till varför hästar får sommareksem. SLU-forskarna kommer att samarbeta med representanter från Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet och Östra Greda Islandshästgård på Öland. Projektets övergripande syfte är att identifiera genetiska markörer för ärftliga sjukdomar hos häst och använda dessa för avel av friskare djur.

Internationellt samarbete

Forskningsprojektet kallas HORSEGENE och involverar forskare, hästavelsföreningar och uppfödare i fyra länder; Sverige, Belgien, Holland och England.  Arbetet går ut på att studera tre ärftliga hästsjukdomar med målet att hitta genetiska orsaker till varför hästar får sommareksem, osteokondros och lymfödem. Alla sjukdomarna som ska studeras är högst komplexa.

Forskarna i Sverige har valt att fokusera sitt arbete på sommareksem. Data från flera europeiska forskargrupper kommer att kombineras inom studien. HORSEGENE finansieras med cirka 20 miljoner kronor för de tre olika sjukdomarna. Projektet inleddes i februari 2014 och slutredovisades i januari 2017. Mer information om det internationella projektet finns på: http://www.horsegene.eu.

Praktisk nytta av forskningen

Huvudmålet med projektet är att få fram resultat som föreningarna och uppfödarna kan använda sig av inom avelsarbetet för att minska frekvensen av sommareksem. Det är avelsföreningarna som kommer att äga de resultat som kommer fram via forskningen.

Olika raser studeras

I Sverige kommer man att börja studera Exmoorponnyer, då projektet har tillgång till ett fantastiskt material från den rasen. Exmoorponny är väl lämpad för genetiska studier tack vare rasens populationsstruktur, ett resultat av färre individer och mer inavel än till exempel islandshästen.

I projektet ska även gotlandsruss och nordsvensk brukshäst undersökas, därför behöver forskarna hjälp att samla in tagelprov från dessa inhemska hästraser. Även andra raser kan vara av intresse. Information om hur du kan bidra till forskningen finns på baksidan av denna broschyr.

Bidra med tagelprov till forskningen

Om du vill delta i forskningen kring sommareksem kan du bidra med tagelprov från din häst samt att du fyller i en enkät om sommareksem. Både drabbade och friska hästar behövs. Skicka ett mejl för att få enkäten samt instruktioner om hur du gör för att skicka in tagelprov till SLU.

Kontakt

Gabriella Lindgren, institutionen för husdjursgenetik, SLU

gabriella.lindgren@slu.se 
018-67 19 18