Forskning vid avdelningen för molekylär genetik

Senast ändrad: 12 april 2018

Syftet med molekylärgenetisk forskning är att förstå hur arvsmassans olika komponenter fungerar på molekylär nivå (DNA- och RNA-nivå) och hur arvsmassans struktur regleras genom epigenetiska förändringar.

Ökad kunskap om arvsmassans struktur och funktion är centralt för att förstå grundläggande biologiska mekanismer. Genom att isolera och studera gener och deras funktion kan vi få sådan ökad kunskap om hur olika genvarianter påverkar viktiga egenskaper såsom risken att utveckla sjukdom, morfologi, prestations- och produktionsegenskaper hos våra husdjur. För att nå dessa mål kartlägger vi arvsmassan och använder helgenom-täckande associationsstudier och sekvensering av gener eller hela genom.

Vi studerar även hur genetisk variation på DNA-nivå påverkar genuttrycket hos en celltyp eller en vävnad (transkriptomet vilka gener är aktiva och hur aktiva de är). Vi använder också husdjur som modelldjur för komplexa egenskaper och genetiska sjukdomar hos människa.


Kontaktinformation