Kartläggning av prestationsegenskaper, genetisk variation och hälsa hos kallblodstravare

Senast ändrad: 02 juli 2021

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Det handlar om att kartlägga gener som kan kopplas till prestation och övre luftvägsobstruktion hos svenska och norska kallblodstravare.

Syftet med projektet är att med hjälp av dessa kunskaper kunna ge framtida avelsrådgivning och därmed förbättra hälsan och hållbarheten för kallblodstravaren.

Specifika mål med projektet är att:

 • Identifiera nya gener hos kallblodstravare som är associerade till tävlingsprestation och exteriör.
 • Undersöka hur den genetiska variationen och inavelsgraden ser ut hos kallblodstravare.
 • Göra en pilotstudie för att kartlägga gener associerade till dynamisk larynx kollaps hos kallblodstravare.

Projektblogg - aktuellt i projektet

20 Oktober 2017

Sverieges Lantbruksuniversitet SLU, Uppsala
Disputation av Kim Jäderkvist Fegraeus
Exploring the Horse Genome to Elucidate the Genetics of Gaits and Athletic Performance


20 – 21 September 2017

Delårsprojektmöte på Stockholm, Sverige.


6 September 2017

Två seminarier i Friiberghs (möte arrangerat av Svensk Travsport):

 • " En kartläggning av den svenska och norska kallblodspopulationen: Hur presterar egentligen hästarna och skiljer sig resultaten mellan Sverige och Norge " med Kim Jäderkvist
 • “Inbreeding in the Coldblooded trotter” med Brandon D Velie

28 Augusti - 1 September 2017

The 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP)
Tallin, Estland


16 - 21 Juli 2017

36th International Society of Animal Genetics (ISAG) Conference
Dublin, Irland


13 – 14 Juni 2017

Delårsprojektmöte på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Oslo, Norge.


30 Maj - 2 Juni 2017

Equine Science and Society 2017
Minneapolis, Minnesota, USA


9 - 13 Maj 2017

The Biology of Genomes
Cold Spring Harbour, NY, USA


30 Mars 2017

Svensk Travsport, Avelsrådet
Nya forskningsrön om DMRT3 och prestation hos kallblodstravare. Kim Fegraeus och Brandon Velie


31 Mars 2017

Alumndag för hippologer
Nya forskningsrön om DMRT3 och prestation hos kallblodstravare. Kim Fegraeus.


9 – 10 Februari 2017

Delårsprojektmöte på VHC, SLU, Uppsala, Sverige.


15-16 september 2016

Delårsprojektmöte på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Oslo, Norge.


18 augusti 2016

Två seminarier i Märsta (möte arrangerat av Svensk Travsport):

 • “Mapping performance, genetic variation, and health in the Coldblooded trotter” med Brandon D Velie
 • "Nya Forskningsresultat" med Kim Jäderkvist

17 augusti 2016

Seminarium på Svensk Travsport: “Mapping performance, genetic variation, and health in the Coldblooded trotter: A Project Overview” med Brandon D Velie


2 juli 2016

Två seminarier på "World University Equestrian Championship, Flyinge, Sweden":  

 • “Association of the DMRT3 nonsense mutation with performance in Coldblooded trotters” med Chameli Lawrence
 • “The role of Myostatin in Coldblooded Trotter harness racing performance” med Katrine Petäjistö

31 Maj – 1 Juni 2016

Delårsprojektmöte på VHC, SLU, Uppsala, Sverige.


27 maj 2016

Seminarium för häst ID-kontrollanter och inspektörer, Upplands Väsby: "Nya forskningsresutat" – Kim Jäderkvist


23 maj 2016

Öppen föreläsning på Wången: "Genetiken bakom hästars gångarter och prestation" – Kim Jäderkvist


18 maj 2016

Provtagningen fortsätter i Järvsö och Gävle, men alla hästar behövde inte bli provtagna. Vissa fick bara lite gos.

 


17 februari 2016

Provinsamlingen har startat med över 100 insamlade prov. Bilder från provtagningarna i Knivsta och Hudiksvall:

 Kallblodstravare i Gävle

Kallblodstravare i Gävle


11-12 februari 2016

Kick-off av projektet med bland annat urvalskriterier för hästar som är lämpliga att ingå i studien.


 

Vetenskapliga publikationer

 • Jäderkvist Fegraeus K, Lawrence C, Petäjistö K, Johansson MK, Wiklund M, Olsson C, Andersson L, Andersson LS, Røed KH, Ihler CF, Strand E, Lindgren G, Velie BD (2017),  Lack of significant associations with early career performance suggest no link between the DMRT3 "Gait Keeper" mutation and precocity in Coldblooded trotters.  PlosOne DOI:10.1371/journal.pone.0177351

 • Velie BD, Bas Con L, Petäjistö K, Røed KH, Ihler CF, Strand E, Fegraeus KJ, Lindgren G. (Feb 2018), The importance of MSTN for harness racing performance in the Norwegian-Swedish Coldblooded Trotter and the Finnhorse. Proc. World Congress On Genetics Applied To Livestock Production

 • Velie BD, Jäderkvist Fegraeus K, Ihler CF, Lindgren G, Strand E. (Expected early 2018), Competition lifespan survival analysis in the Norwegian-Swedish Coldblooded Trotter racehorse

Deltagare

Gabriella Lindgren, Docent och universitetslektor i molekylär husdjursgenetik, Institutionen för husdjursgenetik, avd. för molekylär husdjursgenetik och bioinformatik, SLU

Eric Strand, Professor i hästkirurgi, NMBU

Brandon D Velie, Postdoktor, Institutionen för husdjursgenetik, avd. för molekylär husdjursgenetik och bioinformatik, SLU

Lisa S Andersson, Dr. och VD vid Capilet Genetics AB

Kim Jäderkvist Fegraeus, Doktorand vid institutionen för husdjursgenetik, avd. för molekylär husdjursgenetik och bioinformatik, SLU

Carl Fredrik Ihler, Docent i internmedicin hos häst, NMBU

Cathrine Fjordbakk, Docent i hästkirurgi, NMBU

Christina Olsson, Chef för svensk travsports avelsavdelning


Kontaktinformation

Gabriella Lindgren, Docent och universitetslektor
VH - Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för husdjursgenetik (HGEN). Avdelningen för molekylär husdjursgenetik och bioinformatik, SLU

Telefon: 018-671918, 070-3280392

E-post: gabriella.lindgren@slu.se

Postadress:
Inst för Husdjursgenetik, Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress:
Ulls väg 26, Uppsala

Eric Strand, Professor i hästkirurgi, Institutt for sports- og familiedyrmedisin (SportFaMed)
Seksjon for hestesjukdommer, NMBU
E-post: Eric.Strand@NMBU.no