Ur SLU:s kunskapsbank

Effekten av ”travgenen” skiljer sig mellan hästraser

Senast ändrad: 07 december 2021

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet har undersökt hur olika varianter av genen DMRT3 påverkar travprestationer hos kallblodstravare. DMRT3 har tidigare visat sig påverka andra hästrasers förmåga att trava i högt tempo.

I studien ingick 770 kallblodstravare. DMRT3-varianter analyserades i DNA från hår- och blodprover, och samband med travprestationer undersöktes.

Resultaten visade att kallblodstravare skiljer sig från de andra travarraserna. Till skillnad från varmblodstravare där ca 97 % har genvarianten AA, så sågs varianten CA hos största andelen av kallbloden. AA-hästar började sin karriär relativt framgångsrikt medan CA- och CC-hästar var mer framgångsrika i äldre åldersgrupper. CC-hästar presterade sämre än genomsnittet som unghästar men bättre vid högre ålder.

Kallblodstravare med DMRT3-varianten CA presterade jämnast och resultaten indikerar att denna genvariant är mest fördelaktig inom rasen. Detta är positivt eftersom det sänker sannolikheten att den genetiska variationen minskas vid avel för bättre prestationer.

Studien har delvis finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177351

Referens

Jäderkvist Fegraeus K, Lawrence C, Petäjistö K, Johansson MK, Wiklund M, et al. (2017) Lack of significant associations with early career performance suggest no link between the DMRT3 "Gait Keeper" mutation and precocity in Coldblooded trotters. PLOS ONE 12(5): e0177351.