Projekt om hundars kroppsvikt och ledhälsa

Senast ändrad: 08 juli 2022
Kvinna med hund. foto

Hundar uppvisar en unik diversitet i kroppsstorlek och utseende, med stor variation i kroppsvikt mellan små och stora hundraser men även inom raserna. Hos den enskilda hunden påverkas kroppsvikten av många faktorer såsom hundens storlek och andelen kroppsfett och kan vara en viktig faktor för hundens hälsa och utveckling av sjukdomar.

Majoriteten av hundarna i Sverige är registrerade i Svenska kennelklubben (SKK). I SKKs databas finns förutom demografisk information om den individuella hunden och dess släktingar, även resultat från hälsoundersökningar exempelvis röntgenundersökning för höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED). HD och ED är utvecklingsrubbningar som drabbar framförallt medelstora och stora hundraser och kan leda till smärta och påverkan på hundens livskvalitet. Sjukdomarna anses vara multifaktoriella och påverkas både av arv och miljö. Röntgenscreening för HD och ED i SKKs regi utförs när hundarna är minst 1 år gamla. Eftersom det är krav på viktuppgift vid röntgen av höftleder finns i databasen dessutom kroppsvikt angivet för ett stort antal hundar.

Forskningsprojektet

I projektet vill vi undersöka eventuella samband mellan kroppsvikt och olika grader av dysplasi vid röntgenundersökning för HD och ED för olika hundraser i Sverige. Vi vill även studera faktorer som kan ha samband med kroppsvikten, exempelvis ras, kön och födelsedatum, hos olika hundraser och hur kroppsvikten förändrats över tid. Vi kommer att använda oss av uppgifter ur SKKs databas.

Vi genomför även en klinisk prospektiv studie inom projektet. I studien följs hundar med upprepade undersökningar från tillfället de röntgas för HD och ED till dess de är 5-7 år gamla avseende hull, kroppsvikt samt hälsa baserad på enkätfrågor, hundarnas journaler och undersökning av hundarna. Genom hullbedömning kan ytterligare information fås om vad vikten utgörs av hos de hundar som ingår i studien.

Fakta:

Projekttid: 2017-08

Finansiärer: Agria och SKKs forskningsfond

Doktorand och kontaktperson för projektet: Linda Andersson (AFB)

Handledare: Katja Höglund (AFB), Sara Ringmark (AFB), Ulf Emanuelson (KV), Charlotte Reinhard Björnvad (Köpenhamns universitet)

Senior advisor: Åke Hedhammar (KV)


Kontaktinformation

Linda Andersson

Extern resurs vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi

E-post: linda.andersson@slu.se

Postadress: Inst för anatomi och fysiologi, Box 7011 75007 UPPSALA Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4 , Uppsala