Idiopatisk epilepsi

Senast ändrad: 30 juni 2017

Det är sannolikt att det är olika gener som orsakar epilepsi inom olika raser, detta tror man både baserat på olika nedärvningmönster, men också då den kliniska bilden varierar mellan olika raser.

Epilepsi bör betraktas som ett symptom snarare än en sjukdom, detta då det kan finnas olika bakomliggande orsaker till varför en hund får ett krampanfall. Ett krampanfall utlöses alltid från hjärnan, man brukar tala om en sk. kramptröskel. Om denna tröskel överskrids, får individen ett anfall.

Orsakerna till att en hund får ett anfall kan vara många. Sjukdomar i kroppen kan sänka den normala kramptröskeln med epileptiska anfall som följd. Detta ser vi bland annat vid för lågt blodsocker. Förändringar i hjärnan så som ärrbildningar, tumörer eller inflammationer kan också orsaka epileptiska anfall.

Det finns även olika typer av epileptiska anfall, man brukar framförallt tala om två typer: partiella och generaliserade anfall. Vid ett partiellt anfall sker det en urladdning av hjärnceller i en liten del av hjärnan som t.ex. kan yttra sig i att hunden rycker i ena tassen. Under ett generaliserat anfall sker det en urladdning i hela hjärnan, dvs. hela hunden ligger och krampar. Vissa hundar kan även få partiella anfall som övergår i generaliserade.

Medverkan

Vi är angelägna om att få blodprover från hundar med sk. idiopatisk epilepsi samt friska kontrollhundar av ovannämnda raser. Här finns provtagnings och faktureringsinformation till veterinären.

FALL

Hunden skall vara renrasig hund med känd härstamning. Om hunden inte är registrerad i SKK (eller NKK), skall båda föräldrarna vara registrerade. Hunden skall ha haft epileptiska anfall vid minst två olika tillfällen (två olika dagar) i livet.

Hundägaren till fall skall fylla i ett sk hälsoformulär som handlar om bl a debutålder, anfallstyp, anfallsfrekvens och medicinering. Hundägaren skall underteckna ett biobanksmedgivaravtal. Om hunden har veterinärundersökts efter det att epilepsin debuterade, skall kopior tas på journaler (inklusive ev resultat från blodprover, röntgenundersökningar och dylikt) från dessa veterinärbesök.

FRISK KONTROLL

Hunden skall vara renrasig hund med känd härstamning. Om hunden inte är registrerad i SKK (eller NKK), skall båda föräldrarna vara registrerade. Frisk kontrollhund skall ha fyllt 7 år vid provtagningstillfället.

Hundens ”livshistoria” från det den var valp skall vara känd av ägaren, och ägaren skall under den tiden aldrig ha sett tecken på epilepsi eller annan sjukdom som yttrar sig i form av anfall.

Hundägaren skall underteckna ett  biobanksmedgivaravtal.

Blanketter för både fall och kontroller finns här.

Fakta:

Raser i projektet

Rottweiler, Smålandsstövare, Belgiska vallhundar, Jämthund, Keeshond och Riesenschnauzer


Kontaktinformation

Cecilia Rohdin
Klinikveterinär vid Universitetsdjursjukhuset; Smådjurskliniken
E-post: cecilia.rohdin@slu.se