Pseudopelade hos Norsk lundehund

Senast ändrad: 30 juni 2017

”Psedopelade” är en immunologisk hudsjukdom som drabbar vuxna hundar inom rasen Norsk lundehund.

Det immunologisk angreppet skadar hårsäckarnas mittdel och orsakar hårlösa fläckar med lindrigt torr, fjällande hud. Hundar med pseudopelade kan ha varierande grad av klåda. Hårlösheten kan successivt tillta i omfattning. ”Pseudopelade” går att behandla med medicin som dämpar den immunologiska attacken och stimulerar hårsäckarna att producera hårstrån.

Arvsmassan hos lundehundar med pseudopelade söks igenom och jämförs med friska kontrollhundar. Information om sjukdomens symtom, diagnostiska kriterier, förlopp och respons på behandling kartläggs.

Medverkan

Har du en Norsk lundehund, med eller utan kala fläckar och vill delta i projektet? Hör av dig. Varje hund som deltar är viktig!

Fakta:

Raser i projektet

Norsk Lundehund


Kontaktinformation

Kerstin Bergvall
Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hund, katt och andra smådjur
Telefon: 018-671304
E-post: kerstin.bergvall@slu.se