Livmoderinflammation (Pyometra)

Senast ändrad: 30 juni 2017
schäferhund. foto

Pyometra (livmoderinflammation) är en av de vanligaste tiksjukdomarna i Sverige och leder till döden om den inte behandlas. Behandlingen innefattar en operation där man avlägsnar livmoder och äggstockar. Sjukdomen är betydligt vanligare i vissa raser än andra vilket tyder på att den har en genetisk bakgrund.

Målet med forskningsprojektet är att undersöka om det finns några skillnader i arvsmassan hos hundar som har hög risk att drabbas av pyometra jämfört med hundar som har låg risk för sjukdomen. Detta undersöks genom att analysera DNA från blodprover.

Blodproverna behöver inte tas i samband med sjukdomen utan det går bra att samla in dem när som helst under hundens liv, efter det att den opererats. I sommar startar insamlingen av blodprov. De raser vi har valt ut att arbeta med ser du ovan.

Medverkan

Har du en tik av någon av raserna som ingår i studien som har eller har haft pyometra, och gärna vid unga år och skulle kunna ingå? Kontakta Ragnvi på telefon 018-67 29 18.

Om Du har en medelålders – äldre tik (9 år och uppåt) i dessa raser som INTE har haft pyometra är vi också intresserade att få ta blodprov från denna att använda som en ”frisk kontrollhund” i studien.

Fakta:

Raser i studien

Schäfer, Golden retriever, Labrador retreiver, West highland white terrier, Gråhund, Jämthund, Boxer


Kontaktinformation

Ragnvi Hagman
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        
Telefon: 018-672918
E-post: ragnvi.hagman@slu.se