Osteoartrit - smärtlindring och rehabilitering

Senast ändrad: 05 februari 2024

Osteoartrit, OA, hos katt är en svårdiagnosticerad ledsjukdom som leder till kronisk smärta och nedsatt rörelsefunktion. Frekvensen ökar med åldern och symptomen förväxlas ofta med normalt åldrande.

Syftet med detta projekt är att förbättra diagnostik och behandling av OA hos katt, genom att utveckla ett smärt- och livskvalitetsformulär. I smärt- och livsstilsformuläret beskriver djurägaren hur väl katten utför dagliga aktiviteter. Formuläret är ett lovande diagnostiskt hjälpmedel för ett svårundersökt djurslag.

I projektet jämförs resultaten från smärt- och livsstilsformuläret med resultaten från andra diagnostiska metoder, såsom ortopedisk undersökning, tryckmätningsmatta, helkroppsdatortomografi och blodprovsanalyser.

Tryckmätningsmattan registrerar objektivt kattens gång och hur belastningen fördelas över tassarna. Genom dessa registreringar har vi kunnat se hur katter avlastar sina onda ben. Projektet innehåller också en klinisk studie där effekten av två smärtstillande läkemedel jämförs. Resultaten från projektet kommer att leda till bättre djurhälsa hos katt genom en förbättrad diagnostik och behandling av OA.

Det pågår även ett projekt om osteoartrit hos katt som är inriktat mot fetma, då fetma är en riskfaktor för olika typer av OA hos människa. Där är Cecilia Ley och Charles Ley kontaktpersoner.


Kontaktinformation

Anna Bergh, Universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
anna.bergh@slu.se, 018-67 21 52

Sarah Stadig, doktorand
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
sarah.stadig@slu.se, 0511-67228, 070-2568312