Plattbröst hos bengalkatt

Senast ändrad: 03 december 2021

Plattbröst är en form av bröstkorgsmissbildning som förekommer hos bland annat bengalkatters ungar. Missbildningen ger ett avvikande utseende på bröstkorgen och kan ge andningssvårigheter.

 

 

Förändringarna ses hos unga kattungar när skelettet fortfarande är mjukt. Symptomen kan uppträda mycket snabbt men är i vissa fall övergående. I allvarliga fall avlider kattungarna redan vid 3-5 veckors ålder. Lindrigt drabbade ungar kan överleva och har vid vuxen ålder ofta ingen märkbar missbildning.

Plattbröstprojektet

Länk till poster med resultat från projektet som presenterats vid den vetenskapliga kongressen EVSSAR i Venedig 2018.

Målet med projektet är att finna den genetiska bakgrunden till plattbröst hos bengalkatter och därmed möjliggöra ett avelsprogram som minskar antalet födda plattbröstade kattungar. Projektet finansieras av SKK/Agrias Forskningsfond samt genom en donation från Föreningen Bengalkatten.

Fokus kommer att ligga på att samla in prover från familjer där friska föräldrar fått en kull med sjuka kattungar. Vi vill samla in blodprover från friska föräldrar, deras sjuka kattungar, och från friska syskon.

Katternas arvsmassa studeras med s.k. helgenomsekvensering. Arvsmassan jämförs mellan drabbade och friska katter i syfte att identifiera den sjukdomsframkallande förändringen. Ju fler prover från både sjuka och friska katter vi får in, desto större är chansen att hitta förändringen.

För löpande information kan du gå med i vår facebookgrupp, https://www.facebook.com/groups/flatchestbengal.  

Enkät

Inom projektet har vi under hösten 2016 skickat en elektronisk enkät ut till uppfödare för att utöka kunskapen om sjukdomens natur och omfattning. Enkäten är framtagen i samarbete mellan Föreningen Bengalkatten och projektgruppen.

Skicka kattungar för obduktion

Vi tar tacksamt emot och undersöker kattungar som avlidit eller avlivats på grund av bröstkorgsmissbildning. Vi tar också emot kattungar som dött av annan anledning vid samma ålder, för att få ett jämförelsematerial. Kattungarna blir obducerade och/eller bilddiagnostiskt undersökta för att få en mer komplett beskrivning av befintliga förändringar. Vill du skicka in en kattunge för undersökning, kontakta veterinär Bodil Ström Holst (kontaktuppgifter, se nedan). Om du inte omedelbart får kontakt – spara kattungen i frysen.

Bidra med blodprover

Vi tar tacksamt emot blodprover från bengalkatter. Ange kattens namn i stamtavlan, samt hur den är släkt med katter drabbade av plattbröst (mor, far, kullsyskon etc). Har du en katt som har gått i avel men aldrig fått avkomma med plattbröst är vi intresserade av blod även från denna.

Remiss som du fyller i och som skickas med blodprovet hittar du här

Instruktioner till veterinären om vilket prov som ska tas, vart det skickas och om ersättning för provtagningen hittar du här

Forskargruppen

Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se