Vattenintag hos katt

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto av en gråspräcklig katt tittandes upp ur bild.

Hur mycket vatten dricker katter? Det var utgångspunkten för detta grundforskningsprojekt som startade våren 2021.

Att lära känna sin katts beteende är en viktig pusselbit för att tidigt upptäcka smärta och sjukdom, ett ansvar vi som kattägare har för att skydda dem från onödigt lidande. Förändringar i kattens rörelsemönster, aktivitetsnivå och sociala beteende är viktiga faktorer att vara observant på. Kattens aptit och vattenintag är viktig information om kattens hälsoläge, en nedsatt aptit eller ett ökat eller minskat vattenintag kan tyda på sjukdom, skada eller smärta. Att ha kunskap om vad som är normalt beteende för en frisk katt är grunden till att vi ska kunna upptäcka avvikelser varför initiativet togs till denna studie om katters vattenintag. Privata kattägare uppmanades att ingå i studien som omfattade dels mätningar av vattenintaget under fem dagar och dels informationsinsamling om kattens ålder, vikt, ras, hälsa, utfodring och hållning (innekatt, utekatt, osv). Hittills har datamaterial sammanställts från fyra katter och resultatet visar att katternas vattenintag från vattenskålen inte täcker katternas vattenbehov varför katterna troligen dricker när de är utomhus eller från andra vattenkällor inomhus, t ex ur vattenkannor eller från duschgolvet. När på dygnet katterna drack vatten varierade, vissa drack mer vatten nattetid medan andra drack under dagen vilket kan ha påverkats av kattens utevistelse och kattägarens utfodringsrutiner. Andra faktorer som påverkade kattens vattenintag var hur ofta vattenskålen rengjordes samt var vattenskålen stod placerad.

Datainsamlingen för detta forskningsprojekt fortgår och vi hoppas på fler deltagande kattägare framöver. Klicka här för att läsa mer och eventuellt delta i studien.

För dig som vill lära mer om katter och läsa mer om bakgrunden till projektet och hittills insamlade data tipsar vi om Faria Alipourmazandaranis masterarbete ”Water consumption of cats (Felis catus). A literature based project with some preliminary data from a pilot study”.